Články autora

Yvetta Ellerová

Plavba za Světlem

Nevěříte, že proměna těžkostí do radosti v životě je možná? Rozumím. Ano, je to možné, dokonce i snadné. Ale je pravdou, že pár kroků to vyžaduje, SAMO SE "TO" NESTANE. ...

Tak to teda ne

👀„To“ opravdu ne… „To“ já nikdy nebudu moct dělat…„To“ se mi nikdy nemůže splnit. „To“ byly dvě věty, které mi opakovala mladá dívka, říkejme jí Jana, na terapii před několika lety.Jeden příběh z mnoha. O pomoct mě...

12-12-2-3

12. 12. Mocné energie Energie jedničky (jednota, záměr), dvojky (dualita, intuice) a trojky (v součtu) – svatá trojice. Číslo 12 je magické číslo dokonalosti veškerého stvořeného a projeveného světa. 12 je Kosmickým tvůrčím kódem harmonie a rovnováhy ve...

Svatá Barbora 4. 12.

4. prosince slavíme svátek Sv. Barbory. Svatá Barbora z Nikomédie byla, resp. je zařazena mezi tzv. 14 pomocníků v nouzi. Její nejstarší znázornění bylo objeveno v kostele Santa Maria Antiqua na Palatinu v Římě a tato freska pochází asi z konce VII. století. Obr. Odkaz...

Vědecké výzkumy – konec úzkostí, strachů, depresí…

Dneska na mě blikl starší článek z Lidovek, ve kterém se píše o významu meditací. Pravda, zaujalo mě, jak popisují relaxační techniku, protože byla velmi podobná té, kterou jsem se před mnoha mnoha lety naučila od skvělého terapeuta...

Nepromeškejte proudění duchovní pomoci

Vstoupili jsem do energií slunečního znamení Lva, slunečního v pravém slova smyslu. Čeká se jenom na nás/vás. Samo se NIC nestane. — Teď! Teď se to děje. Teď se děje všechno, no baže, ale v těchto dnech mimořádně a více než...

 Znamení Lva – plody strachu nebo odvahy

Znamení Lva je období, které si vysloveně říká o to, abychom si uvědomovali svoje strachy, úzkosti, obavy a abychom otevřeli svoje vnitřní brány důvěry, oddanosti Bohu… a s odvahou nechali proudit ty nejlaskavější představy a přání, pocity, slova a činy...

Retrográdní Venuše – darovaný čas

Energie léčení v oblasti domova, vztahů, lásky i financí. Když je Venuše v retrográdní fázi, tak není dobré v těchto oblastech začínat nic nového, ale je dobré na to vše nahlédnout. Klidně, věcně, s nadhledem, pochopením, a nepochybně s vděčností. Všichni jste dělali...

Vysoké léto – mocný, ale krásný bumerang

Nádherný rytmus proudění duchovních sil – říkáme jim příroda. Kdybych chtěla říct: „Trošku POZOR…“, tak jenom ve smyslu větší pozornosti sami k sobě. Není se čeho bát, nelekejte se, naopak – ale teď je prostě nejgeniálnější...

Ohromný zážitek z Haagu – vzájemnost

Vzájemnost Ona VZÁJEMNOST, o které tak často mluvím a píšu, to není jen slovo, byť i samotné slovo má velkou sílu – je to myšlenková forma, kterou vytváříme a vyslovením jí vdechujeme potenciál života. Každé slovo je ohromně mocné...