Moudrost světla 

Light-sofie

 

.

Kdyby VČELA věděla, že nemůže létat, protože je těžká, nikdy by nelétala...
(staré přísloví)

Cena?

Ceny zajímají každého jako první. 

PRO-DÁVÁM - TO JE KRÁSNÉ SLOVO: je to něco PRO vás, PRO vaši radost nebo zdraví ... já DÁVÁM.
Moc se mi to líbí.

Cenu řeším ve své práci sice jako poslední, ale každopádně je neberu na lehkou váhu - protože cena nemá s hodnotou nic společného, ale udržuje rovnovážný stav. Je přirozenou odměnou za mou práci a hodnota se mnohdy nedá vyčíslit.


Ceny jsou andělské

Jen tolik, kolik můžete, což je nová tvořivá ekonomie života, která prakticky znamená, že ten, kdo má, daruje více, kdo nemá, daruje méně... každopádně pro každého je to výzva, aby se rozhodl a zvolil podle svého vlastího svědomí, aby si uvědomil hodnotu nabízených či přijímaných darů v životě.  

Můžete i na splátky (napište mi)


Sami zvážíte, jaká cena je pro vás přijatelná.

Snažám se co nejvíce, abych vám vyšla vstříc a zároveň neponižovala sebe. Co ještě bych mohla (po)nížit, co ještě bych mohla dát zDARma, co ještě bych mohla ponechat na vás jako cenu andělskou?
Vězte, že i uvedené ceny jsou andělskou nabídkou.

Níže uvedené ceny jsou doporučením (mnohem nižší než u jiných terapeutů v této oblasti):


Terapie - se-tkání

(od jara nové ceny)

2 700,- Kč - osobní se-tkání v délce max. 2 hodiny
2 200,- Kč - ON-LINE se-tkání v délce max. 2 hodiny 
2 500,- Kč - osobní terapie Acces Bars (ceny jsou stanoveny celorepublikově)

Součástí každého se-tkání (on-line nebo živě) je jedna 15 minutová konzultace zdarma (telefonní, e-mailová, Skyp)


Konzultace - samostatně

E-mail konzultace-samostatně: 1 221,- Kč (2x odpověď na váš jeden dotaz)
Tel. konzultace (vhledy): 321,-/15 min (podle délky hovoru)

 


VHLED - terapeutická konzultace

On-line setkání: 1 321,- Kč 
Tel. konzultace (vhledy): 321,-/15 min (podle délky hovoru)

 


Videa 

(zůstávají vám trvale)

Záznamy živých vysílání: 121,- Kč

Krátká videa: 377,- Kč (cena zahrnuje tvorbu a technické zpracování) -
Meditace-video: 577,- Kč (cena - kromě teraputického obsahu - zahrnuje rovněž tvorbu a technické zpracování)

 


Kurzy

Každý je uveden samostatně.

Obsahují mimořádně kvalitní obsah, řadu videí, textů, doporučení, osobní podporu...
Cena nikdy nevyjadřuje skutečnosu hodnotu, která je mnohem vyšší.

 


Andělská forma zůstává - ale doporučené ceny budou od jara 22 vyšší - vzhledem k tomu, že moje ceny jsou absolutně nejnižší, jak mi bylo sděleno.

Takže pokud zvažujete terapeutické setkání, tak si rezervujte do konce zimy (21. 3. 2022)

Od jara - nové ceny:

2 700,- Kč - osobní se-tkání v délce max. 2 hodiny
2 200,- Kč - ON-LINE se-tkání v délce max. 1,5 hodiny
2 500,- Kč - osobní terapie Acces Bars (ceny jsou stanoveny celorepublikově)

Součástí každého se-tkání je jedna 15 minutová konzultace zdarma (telefonní, e-mailová, Skyp)

---

V případě zájmu napište na uvedenou e-mailovou adresu. Můžete také zatelefonovat.

Pozn. Žádná z uvedených terapií nenahrazuje odbornou lékařskou péči.

Na individuální sezení (pro děti i dospělé) se můžete objednat prostřednictvím kontaktu, tedy telefonicky (+420 606 689 357) nebo e-mailem: yvettae@seznam.cz

Pracuji s vděčností a úctou ke všem a ke všemu, co mne přivedlo na tuto cestu a co mi samotné pomohlo od těžkostí.