.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraktální terapie

Cesta k naplnění vize (snu)

Fraktální terapie je naprosto jedinečná, unikátní, originální a mimořádně účinná forma "přepisu" životních vzorců v informačním (kvantovém poli), která pomáhá měnit životy lidí téměř ze dne na den.

Na rozdíl od jiných kurzů je čistě individuální - žádný obecný on-line kurz.

Díky FRAKTÁLŮM budete teď tvořit svou BOUDOUCNOST,
určitě se nebudete nimrat v minulosti.

Je to cesta POSUN O KROK DÁL,

K VĚDOMÉ RADOSTI.

---

Fraktální princip je spojen s principem tvorby nových neurospojů v neurální síti člověka, čímž se tvoří velmi mocný nástroj, magnet pro novou realitu - takovou, jakou člověk potřebuje pro svůj život ve zdraví, radosti a hojnosti.

Zanechává otisk (informační stopu) v proudu budoucnosti, a pak je nad slunce jasné, že se projeví v realitě.

Pozorování fraktálů mění mozkové frekvence, uklidňuje mysl, emoce, startuje regenerační procesy, a tak jejich použití v terapeutické praxi je naprosto geniálně účinné.

Výsledky jsou neuvěřitelně úžasné.

 

Pro koho je vhodná?

Pro každého!!! Je to opravdu radost pro každého!!! I bez zjevných životních těžkostí.

Je vhodná pro ty:

- kdo už zvládli a "uzdravili" mnohé aspekty svého života, ale rádi by se posunuli zase o krok dál
-
pro ty, kdo cítí potřebu rozšířit svoje vědomí do vyšších frekvencí, což velmi silně pomáhá naplňování přání
- a přirozeně i pro ty, kdo se potýkají opakovaně s nějakou životní těžkostí a neví, jak "z toho ven"

- je vhodná i pro děti, mladé lidi

- i pro seniory, bez ohledu na věk
(fraktální terapii si například objednala paní, které je 83 let, a po půl roce si obejdnala novou, protože ta předchozí ji ohromně pomohla a ona cítila potřebu posunout se zase o kus dál - ÚŽASNÉ!!!)

 

Jak to probíhá?

Prakticky:

1. fáze:

- Zákládní informace
- Jedno setkání (on-line nebo živě) - je potřeba počáteční osobní konzultace:
- odblokování aktuálních zátěží a nevědomých bloků (okamžitá úleva)

- práce s léčivým světlem (Light.Sofie)

- pojmenování potřeby (přání, vize, záměru...)
- technika POZORNOSTI

Hned zažijete úlevu a pocit obrovského osvobození!!!
Začnou se dít změny!

2. fáze:

- příprava léčivé fraktální techniky (vše si dohodneme na osobní konzultaci)

Vy si budete užívat viditelných životních proměn díky prvnímu on-line setkání.

3. fáze:

- technika POZORNOSTI prohlubuje a posouvá vaši mysl k vědomým a moudrým rozhodnutím

Vaše uvědomování bude zdrojem nečekaného KLIDU...

- vaše vlastní "práce" s fraktálovou meditací 
- možnost on-line doplňkových konzultací (tel, mejl)

Vše se začíná postupně projevovat v realitě.

Radost! 

4. fáze

- už si uvědomujete a zažíváte změny v reálném životě
- stále pokračujete ve své vlastní "práci" s fraktálovou technikou 
- možnost osobní (on-line) podpůrné terapeutické konzultace - podle potřeby

 

 

Díky předchozím informacím vám já vytvořím osobní, speciální fraktální techniku (video-fraktál), k čemuž získáte přístup pouze vy sami - doživotně.

Fraktální technika (postup vám vysvětlím a popíšu při on-line setkání) - provádíte ji každý sám, doma, kdykoliv, v pohodlí.

Stačí několik opakování k vytvoření pevných neurálních spojů, které vedou k úplně nové realitě.

Video-meditaci si uložíte ve svém počítači, a pak při používání samozřejmě ve své mysli i v proudu budoucnosti.
Což znamená, že jen tím směrem povede vaše cesta. V
še vám vysvětlím a popíšu

video-fraktálem budete "pracovat" (hrát si - je to nesmírně příjemné - uvidíte) po neomezený čas.

Naučíte se technice kreativní POZORNOSTI, která vám velmi usnadní a urychí realizaci životních změn.

Zůstaneme v kontaktu, kdykoliv se budete moci doptat, poradit.

A získáte 1/3 slevu na následné osobní terapeutické setkání.

------------------------------------------------------

Tato technika zůstává každému doživotně k dispozici, naučíte se ji sami jednak používat, ale také upravovat pro pozdější využití při dalších a jiných změnách v životě, například v jiných oblastech, nebo pro plnění snů a přání...

Naprosoto doporučuji - je to zcela unikátní. 

Při fraktální terapii se věnuji každému zcela osobně, vytvářím pro něj osobní fraktální meditaci, což je fyzicky i časově hodně náročné.

---

Pro více informací napište: yvettae@seznam.cz, nebo zavolejte: +420 606 689 357

Poznámka: Vaše přání není rozmar, ale potřeba - jinak by vás to nenapadlo.

Tato terapie vám nahradí 100 jakýchkoliv jiných terapií.

 

Můžete i na splátky - podle vašich možností.

Otevřete si proudy HOJNOSTI

Ano, především si otevřete proudy HOJNOSTI, a to na všech rovinách, a opravdu jako zázrakem.

Pomáhá řešit a měnit všechny oblasti života:

- finance
- práci
- vztahy
- zdraví

Vždycky existuje důvod, proč být nešťastný, ale i přesto je možné dovolit si zažívat pocity zdraví, radosti a hojnosti.

Fraktální terapie vás nechá vstoupit do kvantového pole informací a zažijete v lásce sami sebe v proudu budoucnosti svou novou realitu. 

Začít JE MOŽNÉ hned TEĎ.

Každému se věnuji osobně, samostatně - není to žádný skupinový kurz. 

Budete potřebovat internetové připojení a počítač. 

Vše se děje v rovině informačního-kvantového pole – o tom není pochyb - jedinou brzdou mohou být vaše vlastně pochyby. 

Fraktální terapie funguje na úrovni podvědomí, ale tak, že jste si všeho plně vědomi. 

 

Jedná se o neurologické mapování + hudba + obrazy + symboly.

Protože mozek myslí v obrazech, proto je tato technika trvale účinná.

 

Nemusíte vědět, JAK se změny ve vašem životě mají uskutečnit, nemusíte "napovídat" Vesmíru JAK by to měl zařídit nebo udělat.

Jenom díky propojení podvědomí s vědomím a s vlastním záměrem (potřebou, přáním) vložíte do vlastního i kosmického vědomí velmi mocné informace, které nemohou jinak, než se manifestovat.

Příklady (refernce) 

Příklad paní:

- žila celý život jakž takž, spíše v nouzi, byla pracovitá, schopná… ale prostě se jí nedařilo

- v prvním on-line setkání jsme nahlédli na příčiny... naučila se několik důležitých terapeutických technik

-  díky fraktální terapii se jí posléze podařily neuvěřitelné věci – během 4 měsíců vydělala naprosto hladce a elegantně (jak ráda říkávám) 220 000,- Kč (plus mínus). To se jí v předchozím životě nikdy nepodařilo. Nikdy. Dařilo se jí dříve vždycky vydělávat z měsíce na měsíc a tu a tam něco ušetřit.

Co jsou to fraktály?

Fraktály se jsou považovány za nejsložitější geometrické objekty, které současná matematika zkoumá, mají však často překvapivě jednoduchou matematickou strukturu.

Termín fraktál použil poprvé matematik Benoît Mandelbrot v roce 1975. Pochází z latinského fractus – rozbitý. Podobné objekty byly známy v matematice již dlouho předtím (např. Kochova křivka).

Mnoho přírodních tvarů je možné modelovat fraktální geometrií, například hory, mraky, sněhové vločky, řeky a nebo cévní systém. Dobrým příkladem organického fraktálu je romanesko (druh květáku).

Často se tvary stromů a kapradiny v přírodě modelují na počítačích použitím rekurzivních algoritmů.

Fraktály jsou velmi silnou geometricko-matematicko-přírodně-duchovní skutečností.

Dokonce si žádají i jisté obezřetnosti, což není nic jiného, než pozornost, vědomá pozornost a záměr. Tato duchovní matematika nás ovlivňuje a reaguje na naše vědomí...
A fraktální terapie aktivuje a mocně podporuje jakoukoliv změnu a záměr člověka tak, že vede k manifestaci v realitě.

 

Nabízím k tomu zDARma

P.R.O. MNE (v ceně 1 221,- Kč) - zDARma - pouze do konce září 2021.

Celý PROgram Mentálně-Neuro-Emočního programování, který je doplňujícím mocným nástrojem pro uskutečňování změn v životě. 

Je popsán krok za krokem, včetně schématu, jak si tvořit svou novou realitu, je doplněn vysvětlujícím popisem (video), ke kterému se můžete kdykoliv vracet.

Je to jedna z mých nejmilovanějších technik, kterou používám desítky let, a spolu s fraktální technikou mi pomohla skutečně otočit život do úplně jiného, nádherného směru.

Můžete si koupit i samostatně.

 

Jaká je hodnota Fraktální terapie?

Nevyčíslitelná - což poznáte po velmi krátké době.

Zahrnuje:

- osobní (on-line) konzultaci (nalezení zdroje problému, nastavení nového záměru): 2 200,-
- tvorbu fraktální
 techniky (popis, vysvětlení, příprava, tvorba): 4 500,-
- mezi-komunikaci - 1x, která je VELMI DŮLEŽITÁ pro naplnění záměru (tel., e-mail): 1 221,-
- TECHNIKA posvátné geometrie - manifestace životních záměrů - 770,-
- následnou osobní konzultaci (1x, on-line, podle vaší potřeby): 2 200,- 

 

Celkem: 10 891,- Kč

Do konce února se slevou pouze za:  4 321,- Kč

Do konce dubna pouze za:  4 921,- Kč

V současné době pouze za:  5 121,- Kč

 

Můžete i na splátky (napište).

Technika vám zůstane doživotně k dispozici.

Kdykoliv ji budete umět využít pro změnu jakékoliv jiné životní těžkosti.

Je velmi rychlá a mimořádně účinná.

Pokud nebudete spokojeni, můžete mi do 14 dnů od objednání napsat, co jste udělali, co se vám nepodařilo změnit a já vám vrátím peníze - 50% - protože osobní konzultace vám okamžitě sníží intenzitu těžkostí, a navíc již budete mít k dispozici velké know-how ode mne. Po vrácení peněz již nebudete mít přístup k této fraktálové technice.

V případě vaší spokojenosti získáte celou techniku doživotně k dispozici.

 

O nic nepřijdete, protože osobní konzultace vám každopádně pomůže, fraktálovou techniku si také ověříte, zažijete, a poznáte, že jen jedno její použití změní váš život. 

Můžete mi bez obav napsat předem a doptat se na cokoliv: 606 689 357.

Přejete si dobré ZDRAVÍ pro sebe i vaše blízké?

Sníte o překrásné DOVOLENÉ nebo máte jiná PŘÁNÍ?

Toužíte po lepší PRÁCI, která bude zdrojem přirozené HOJNOSTI?

Chcete v životě udělat nějakou ZMĚNU, ale nevíte JAK?

Článek

Článek Williama Browna, biofyzika, výzkumného vědce nadace Resonance Science Foundation
Vesmír organizuje v galaktické neuromorfní síti... byl zveřejněn 1. 10. 2021 (na stránkách Cesty k sobě)

O tomto článku jsem dříve nevěděla, ale principy tohoto výzkumu jsou obsahem jak fraktální terapie, tak všech mých kurzů.