.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraktální terapie

Cesta k naplnění vize (snu)

Fraktální terapie je naprosto jedinečná, unikátní, originální a mimořádně účinná forma "přepisu" životních vzorců v informačním (kvantovém poli), která pomáhá měnit životy lidí téměř ze dne na den.

Na rozdíl od jiných kurzů je čistě individuální - žádný obecný on-line kurz.

Díky FRAKTÁLŮM budete teď tvořit svou BOUDOUCNOST,
určitě se nebudete nimrat v minulosti.

Je to cesta POSUN O KROK DÁL,

K VĚDOMÉ RADOSTI.

---

Fraktální princip je spojen s principem tvorby nových neurospojů v neurální síti člověka, čímž se tvoří velmi mocný nástroj, magnet pro novou realitu - takovou, jakou člověk potřebuje pro svůj život ve zdraví, radosti a hojnosti.

Zanechává otisk (informační stopu) v proudu budoucnosti, a pak je nad slunce jasné, že se projeví v realitě.

Pozorování fraktálů mění mozkové frekvence, uklidňuje mysl, emoce, startuje regenerační procesy, a tak jejich použití v terapeutické praxi je naprosto geniálně účinné.

Výsledky jsou neuvěřitelně úžasné.

 

Pro koho je vhodná?

Pro každého!!! Je to opravdu radost pro každého!!! I bez zjevných životních těžkostí.

Je vhodná pro ty:

- kdo už zvládli a "uzdravili" mnohé aspekty svého života, ale rádi by se posunuli zase o krok dál
-
pro ty, kdo cítí potřebu rozšířit svoje vědomí do vyšších frekvencí, což velmi silně pomáhá naplňování přání
- a přirozeně i pro ty, kdo se potýkají opakovaně s nějakou životní těžkostí a neví, jak "z toho ven"

- je vhodná i pro děti, mladé lidi

- i pro seniory, bez ohledu na věk
(fraktální terapii si například objednala paní, které je 83 let, a po půl roce si obejdnala novou, protože ta předchozí ji ohromně pomohla a ona cítila potřebu posunout se zase o kus dál - ÚŽASNÉ!!!)

 

Jak to probíhá?

Prakticky:

1. fáze:

- Zákládní informace
- Jedno setkání (on-line nebo živě) - je potřeba počáteční osobní konzultace:
- odblokování aktuálních zátěží a nevědomých bloků (okamžitá úleva)

- práce s léčivým světlem (Light.Sofie)

- pojmenování potřeby (přání, vize, záměru...)
- technika POZORNOSTI

Hned zažijete úlevu a pocit obrovského osvobození!!!
Začnou se dít změny!

2. fáze:

- příprava léčivé fraktální techniky (vše si dohodneme na osobní konzultaci)

Vy si budete užívat viditelných životních proměn díky prvnímu on-line setkání.

3. fáze:

- technika POZORNOSTI prohlubuje a posouvá vaši mysl k vědomým a moudrým rozhodnutím

Vaše uvědomování bude zdrojem nečekaného KLIDU...

- vaše vlastní "práce" s fraktálovou meditací 
- možnost on-line doplňkových konzultací (tel, mejl)

Vše se začíná postupně projevovat v realitě.

Radost! 

4. fáze

- už si uvědomujete a zažíváte změny v reálném životě
- stále pokračujete ve své vlastní "práci" s fraktálovou technikou 
- možnost osobní (on-line) podpůrné terapeutické konzultace - podle potřeby

 

 

Díky předchozím informacím vám já vytvořím osobní, speciální fraktální techniku (video-fraktál), k čemuž získáte přístup pouze vy sami - doživotně.

Fraktální technika (postup vám vysvětlím a popíšu při on-line setkání) - provádíte ji každý sám, doma, kdykoliv, v pohodlí.

Stačí několik opakování k vytvoření pevných neurálních spojů, které vedou k úplně nové realitě.

Video-meditaci si uložíte ve svém počítači, a pak při používání samozřejmě ve své mysli i v proudu budoucnosti.
Což znamená, že jen tím směrem povede vaše cesta. V
še vám vysvětlím a popíšu

video-fraktálem budete "pracovat" (hrát si - je to nesmírně příjemné - uvidíte) po neomezený čas.

Naučíte se technice kreativní POZORNOSTI, která vám velmi usnadní a urychí realizaci životních změn.

Zůstaneme v kontaktu, kdykoliv se budete moci doptat, poradit.

A získáte 1/3 slevu na následné osobní terapeutické setkání.

------------------------------------------------------

Tato technika zůstává každému doživotně k dispozici, naučíte se ji sami jednak používat, ale také upravovat pro pozdější využití při dalších a jiných změnách v životě, například v jiných oblastech, nebo pro plnění snů a přání...

Naprosoto doporučuji - je to zcela unikátní. 

Při fraktální terapii se věnuji každému zcela osobně, vytvářím pro něj osobní fraktální meditaci, což je fyzicky i časově hodně náročné.

---

Pro více informací napište: yvettae@seznam.cz, nebo zavolejte: +420 606 689 357

Poznámka: Vaše přání není rozmar, ale potřeba - jinak by vás to nenapadlo.

Tato terapie vám nahradí 100 jakýchkoliv jiných terapií.

 

Můžete i na splátky - podle vašich možností.

Otevřete si proudy HOJNOSTI

Ano, především si otevřete proudy HOJNOSTI, a to na všech rovinách, a opravdu jako zázrakem.

Pomáhá řešit a měnit všechny oblasti života:

- finance
- práci
- vztahy
- zdraví

Vždycky existuje důvod, proč být nešťastný, ale i přesto je možné dovolit si zažívat pocity zdraví, radosti a hojnosti.

Fraktální terapie vás nechá vstoupit do kvantového pole informací a zažijete v lásce sami sebe v proudu budoucnosti svou novou realitu. 

Začít JE MOŽNÉ hned TEĎ.

Každému se věnuji osobně, samostatně - není to žádný skupinový kurz. 

Budete potřebovat internetové připojení a počítač. 

Vše se děje v rovině informačního-kvantového pole – o tom není pochyb - jedinou brzdou mohou být vaše vlastně pochyby. 

Fraktální terapie funguje na úrovni podvědomí, ale tak, že jste si všeho plně vědomi. 

 

Jedná se o neurologické mapování + hudba + obrazy + symboly.

Protože mozek myslí v obrazech, proto je tato technika trvale účinná.

 

Nemusíte vědět, JAK se změny ve vašem životě mají uskutečnit, nemusíte "napovídat" Vesmíru JAK by to měl zařídit nebo udělat.

Jenom díky propojení podvědomí s vědomím a s vlastním záměrem (potřebou, přáním) vložíte do vlastního i kosmického vědomí velmi mocné informace, které nemohou jinak, než se manifestovat.

Příklady (reference) 

Příklad paní:

- žila celý život jakž takž, spíše v nouzi, byla pracovitá, schopná… ale prostě se jí nedařilo

- v prvním on-line setkání jsme nahlédli na příčiny... naučila se několik důležitých terapeutických technik

-  díky fraktální terapii se jí posléze podařily neuvěřitelné věci – během 4 měsíců vydělala naprosto hladce a elegantně (jak ráda říkávám) 220 000,- Kč (plus mínus). To se jí v předchozím životě nikdy nepodařilo. Nikdy. Dařilo se jí dříve vždycky vydělávat z měsíce na měsíc a tu a tam něco ušetřit.

Negativní reference:

Jedna negativní reference - přišla po téměř dvou letech - vkládám shrnutí korespondence, která proběhla v uzavřené FB skupině VĚDOMÍ RADOSTI, ale paní mě vyzvala, abych tuto referenci uveřejnila. 
Jak jsem slíbila, tak činím: 7. 9. 2023
Důležitá je celá koresponndence - je totiž inspirací pro nás pro všechny:

Paní ... má pravdu, já jí věřím - určitě neleží na posteli a nečeká na zázraky (ostatně ani jsem nic takového netvrdila, ani neměla na mysli) - ale JÁ MÁM TAKÉ PRAVDU.

... Přikládám onen zmíněný e-mail:

Platí totiž - obecně, pro všechny - a setkávám se s tím velmi často: Ona "práce na sobě" je v podstatě velmi jednoduchá: Prostě se pustit do RADOSTI.

Jsou emoce, které jsou velkou brzdou v prožívání radostného života: a to je primárně STRACH, ale také kritika a souzení - to je jako by člověk šlápnul na hadici s vodou a chtěl, aby jím protékala voda - prostě nepoteče.

Každá radost (a vděčnost) plodí radost (a hojnost) - a obráceně.
Každý soud a kritika je šíp vyslaný k vlastnímu srdci.
Což neznamená, že by člověk nemohl tu a tam KONSTATOVAT a pojmenovat skutečnosti (jsou-li špatné). To ano, ale důležité je, jaký má při tom pocit.

Protože špatné věci se v tomto světě prostě dějí, o tom není pochyb, ale když se nám jedna "hudba" nelíbí, ale pro druhé je oblažující, neznamená, že je špatná.

A na závěr zase jedna radostná reference:

Co jsou to tedy fraktály?

Fraktály se jsou považovány za nejsložitější geometrické objekty, které současná matematika zkoumá, mají však často překvapivě jednoduchou matematickou strukturu.

Termín fraktál použil poprvé matematik Benoît Mandelbrot v roce 1975. Pochází z latinského fractus – rozbitý. Podobné objekty byly známy v matematice již dlouho předtím (např. Kochova křivka).

Mnoho přírodních tvarů je možné modelovat fraktální geometrií, například hory, mraky, sněhové vločky, řeky a nebo cévní systém. Dobrým příkladem organického fraktálu je romanesko (druh květáku).

Často se tvary stromů a kapradiny v přírodě modelují na počítačích použitím rekurzivních algoritmů.

Fraktály jsou velmi silnou geometricko-matematicko-přírodně-duchovní skutečností.

Dokonce si žádají i jisté obezřetnosti, což není nic jiného, než pozornost, vědomá pozornost a záměr. Tato duchovní matematika nás ovlivňuje a reaguje na naše vědomí...
A fraktální terapie aktivuje a mocně podporuje jakoukoliv změnu a záměr člověka tak, že vede k manifestaci v realitě.

 

Nabízím k tomu zDARma

P.R.O. MNE (v ceně 1 721,- Kč) - zDARma - pouze do konce září 2023.

Celý PROgram Mentálně-Neuro-Emočního programování, který je doplňujícím mocným nástrojem pro uskutečňování změn v životě. 

Je popsán krok za krokem, včetně schématu, jak si tvořit svou novou realitu, je doplněn vysvětlujícím popisem (video), ke kterému se můžete kdykoliv vracet.

Je to jedna z mých nejmilovanějších technik, kterou používám desítky let, a spolu s fraktální technikou mi pomohla skutečně otočit život do úplně jiného, nádherného směru.

Můžete si koupit i samostatně.

 

Jaká je hodnota Fraktální terapie?

Nevyčíslitelná - což poznáte po velmi krátké době.

Zahrnuje:

- osobní (on-line) konzultaci (nalezení zdroje problému, nastavení nového záměru): 2 200,-
- tvorbu fraktální
 techniky (popis, vysvětlení, příprava, tvorba): 4 500,-
- mezi-komunikaci - 1x, která je VELMI DŮLEŽITÁ pro naplnění záměru (tel., e-mail): 1 221,-
- TECHNIKA posvátné geometrie - manifestace životních záměrů - 770,-
- následnou osobní konzultaci (1x, on-line, podle vaší potřeby): 2 200,- 

 

Celkem: 10 891,- Kč

Do konce února se slevou pouze za:  4 321,- Kč

Do konce dubna pouze za:  4 921,- Kč

V současné době pouze za:  5 121,- Kč

 

Můžete i na splátky (napište).

Technika vám zůstane doživotně k dispozici.

Kdykoliv ji budete umět využít pro změnu jakékoliv jiné životní těžkosti.

Je velmi rychlá a mimořádně účinná.

Pokud nebudete spokojeni, můžete mi do 14 dnů od objednání napsat, co jste udělali, co se vám nepodařilo změnit a já vám vrátím peníze - 50% - protože osobní konzultace vám okamžitě sníží intenzitu těžkostí, a navíc již budete mít k dispozici velké know-how ode mne. Po vrácení peněz již nebudete mít přístup k této fraktálové technice.

V případě vaší spokojenosti získáte celou techniku doživotně k dispozici.

 

O nic nepřijdete, protože osobní konzultace vám každopádně pomůže, fraktálovou techniku si také ověříte, zažijete, a poznáte, že jen jedno její použití změní váš život. 

Můžete mi bez obav napsat předem a doptat se na cokoliv: 606 689 357.


Terapie - light-sofie

Protože mi píše stále více lidí, že se potýkají s velkou finační nouzí a protože mám zkušenost, že po jednom setkání se lidem z velké části sice vyřeší daný problém, ale ne úplně - tak nově, od jara 2023, nabízím na on-line terapeutické setkání mimořádnou slevu.

900,- Kč za jedno setkání, pokud si objednáte "balíček" (celkem 2 700,- Kč)

Součástí každého se-tkání (on-line nebo živě) je jedna 15 minutová konzultace zdarma (telefonní, e-mailová, Skype).

Můžete i na splátky.

Napište mi: yvetta@seznam.cz

Přejete si dobré ZDRAVÍ pro sebe i vaše blízké?

Sníte o překrásné DOVOLENÉ nebo máte jiná PŘÁNÍ?

Toužíte po lepší PRÁCI, která bude zdrojem přirozené HOJNOSTI?

Chcete v životě udělat nějakou ZMĚNU, ale nevíte JAK?

Článek

Článek Williama Browna, biofyzika, výzkumného vědce nadace Resonance Science Foundation
Vesmír organizuje v galaktické neuromorfní síti... byl zveřejněn 1. 10. 2021 (na stránkách Cesty k sobě)

O tomto článku jsem dříve nevěděla, ale principy tohoto výzkumu jsou obsahem jak fraktální terapie, tak všech mých kurzů.