.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 týdenní Fraktální terapie

Fraktální terapie je naprosto jedinečná, unikátní, originální a mimořádně účinná forma "přepisu" životních vzorců v informačním (kvantovém poli), která pomáhá měnit životy lidí téměř ze dne na den.

Na rozdíl od jiných kurzů je čistě individuální - žádný obecný on-line kurz.

Fraktální princip je spojen s principem tvorby nových neurospojů v neurální síti člověka, čímž se tvoří velmi mocný nástroj, magnet, pro novou realitu - takovou, jakou člověk potřebuje pro svůj život ve zdraví, radosti a hojnosti.

Zanechává otisk (informační stopu) v proudu budoucnosti, a pak je nad slunce jasné, že se projeví v realitě.

Pozorování fraktálů mění mozkové frekvence, uklidňuje mysl, emoce, startuje regenerační procesy, a tak jejich použití v terapeutické praxi je naprosto geniálně účinné.

Výsledky jsou neuvěřitelně úžasné.

7 týdenní program – ŽIVOTNÍ ZMĚNA

Prakticky:

1. a 2. týden:

- Zákládní informace
- Jedno setkání (on-line nebo živě) - je potřeba počáteční osobní konzultace:
- odblokování aktuálních zátěží a nevědomých bloků (okamžitá úleva)
- pojmenování potřeby (přání, vize, záměru...)
- technika POZORNOSTI

Hned zažijete úlevu a pocit obrovského osvobození!!!
Začnou se dít změny!

2. týden:

- příprava léčivé fraktální techniky (vše si dohodneme na osobní konzultaci)

Vy si budete užívat viditelných životních proměn díky prvnímu on-line setkání.

3. týden:

- technika POZORNOSTI - prohloubení - posun k vědomé pozornosti

Vaše uvědomování bude zdrojem nečekaného KLIDU...

4. týden:

- vaše vlastní "práce" s fraktálovou meditací 
- možnost on-line doplňkových konzultací (tel, mejl)

Vše se začíná postupně projevovat v realitě.

5. týden:

- vaše vlastní "práce" s fraktálovou meditací 
- možnost on-line doplňkových konzultací (tel, mejl)

6. týden

- práce s posvátnou geometrií (manifestace záměrů, přání, životních změn)
- nadále vaše vlastní "práce" s fraktálovou meditací 
- možnost on-line doplňkových konzultací (tel, mejl)

Radost! 

7. týden

- stále vaše vlastní "práce" s fraktálovou meditací 
- možnost osobní (on-line) podpůrné terapeutické konzultace

 

Tvorba fraktální techniky - následně vám díky předchozím informacím já vytvořím osobní, speciální fraktální techniku (video-fraktál), k čemuž získáte přístup pouze vy sami - doživotně.

Fraktální technika (postup vám vysvětlím a popíšu) - provádíte ji každý sám, doma, kdykoliv, v pohodlí. Stačí několik opakování k vytvoření pevných neurálních spojů, které vedou k úplně nové realitě.

Uložíte si ji po vytvoření (na míru) ve svém počítači, a pak při používání samozřejmě ve své mysli i v proudu budoucnosti.
Což znamená, že jen tím směrem povede vaše cesta. V
še vám vysvětlím a popíšu

video-fraktálem budete "pracovat" (hrát si - je to nesmírně příjemné - uvidíte) určitý čas.

Naučíte se technice kreativní POZORNOSTI, která vám velmi usnadní a urychí realizaci životních změn.

Zůstaneme v kontaktu, kdykoliv se budete moci doptat, poradit.

A získáte 1/3 slevu na následné osobní teraputické setkání.

------------------------------------------------------

Tato technika zůstává každému doživotně k dispozici, naučíte se ji sami jednak používat, ale také upravovat pro pozdější využití při dalších a jiných změnách v životě, například v jiných oblastech, nebo pro plnění snů a přání...

Naprosoto doporučuji - je to zcela unikátní. 

Při fraktální terapii se věnuji každému zcela osobně, vytvářím pro něj osobní fraktální meditaci, což je fyzicky i časově hodně náročné.

---

Pro více informací napište: yvettae@seznam.cz, nebo zavolejte: +420 606 689 357

Poznámka: Vaše přání není rozmar, ale potřeba - jinak by vás to nenapadlo.

Tato terapie vám nahradí 100 jakýchkoliv jiných terapií.

 

Můžete i na splátky - podle vašich možností.

Otevře vám proudy HOJNOSTI

Ano, především si otevřete proudy HOJNOSTI, a to na všech rovinách, a opravdu jako zázrakem.

Pomáhá řešit a měnit všechny oblasti života:

- finance
- práci
- vztahy
- zdraví

Vždycky existuje důvod, proč být nešťastný, ale i přesto je možné dovolit si zažívat pocity zdraví, radosti a hojnosti.

Fraktální terapie vás nechá vstoupit do kvantového pole informací a zažijete v lásce sami sebe v proudu budoucnosti svou novou realitu. 

Začít JE MOŽNÉ hned TEĎ.

Každému se věnuji osobně, samostatně - není to žádný skupinový kurz. 

Budete potřebovat internetové připojení a počítač. 

Vše se děje v rovině informačního-kvantového pole – o tom není pochyb - jedinou brzdou mohou být vaše vlastně pochyby. 

Fraktální terapie funguje na úrovni podvědomí, ale tak, že jste si všeho plně vědomi. 

 

Jedná se o neurologické mapování + hudba + obrazy + symboly.

Protože mozek myslí v obrazech, proto je tato technika trvale účinná.

 

Nemusíte vědět, JAK se změny ve vašem životě mají uskutečnit, nemusíte "napovídat" Vesmíru JAK by to měl zařídit nebo udělat.

Jenom díky propojení podvědomí s vědomím a s vlastním záměrem (potřebou, přáním) vložíte do vlastního i kosmického vědomí velmi mocné informace, které nemohou jinak, než se manifestovat.

Příklady (refernce) 

Příklad paní:

- žila celý život jakž takž, spíše v nouzi, byla pracovitá, schopná… ale prostě se jí nedařilo

- v prvním on-line setkání jsme nahlédli na příčiny... naučila se několik důležitých terapeutických technik

-  byla vedena prosvětlit proud minulosti v několika generacích zpět (napsala o tom knihu – nepublikovaná zatím)

-  díky fraktální terapii se jí posléze podařily neuvěřitelné věci – během 4 měsíců vydělala naprosto hladce a elegantně (jak ráda říkávám) 220 000,- Kč (plus mínus). To se jí v předchozím životě nikdy nepodařilo. Nikdy. Dařilo se jí dříve vždycky vydělávat z měsíce na měsíc a tu a tam něco ušetřit.

Co jsou to fraktály?

Fraktály se jsou považovány za nejsložitější geometrické objekty, které současná matematika zkoumá, mají však často překvapivě jednoduchou matematickou strukturu.

Termín fraktál použil poprvé matematik Benoît Mandelbrot v roce 1975. Pochází z latinského fractus – rozbitý. Podobné objekty byly známy v matematice již dlouho předtím (např. Kochova křivka).

Mnoho přírodních tvarů je možné modelovat fraktální geometrií, například hory, mraky, sněhové vločky, řeky a nebo cévní systém. Dobrým příkladem organického fraktálu je romanesko (druh květáku).

Často se tvary stromů a kapradiny v přírodě modelují na počítačích použitím rekurzivních algoritmů.

Fraktály jsou velmi silnou geometricko-matematicko-přírodně-duchovní skutečností.

Dokonce si žádají i jisté obezřetnosti, což není nic jiného, než pozornost, vědomá pozornost a záměr. Tato duchovní matematika nás ovlivňuje a reaguje na naše vědomí...
A fraktální terapie aktivuje a mocně podporuje jakoukoliv změnu a záměr člověka tak, že vede k manifestaci v realitě.

 

Nabízím k tomu zDARma

P.R.O. MNE (v ceně 1 221,- Kč) - zDARma - pouze do konce září.

Celý PROgram Mentálně-Neuro-Emočního programování, který je doplňujícím mocným nástrojem pro uskutečňování změn v životě. 

Je popsán krok za krokem, včetně schématu, jak si tvořit svou novou realitu, je doplněn vysvětlujícím popisem (video), ke kterému se můžete kdykoliv vracet.

Je to jedna z mých nejmilovanějších technik, kterou používám desítky let, a spolu s fraktální technikou mi pomohla skutečně otočit život do úplně jiného, nádherného směru.

 

Jaká je hodnota Fraktální terapie?

Nevyčíslitelná - což poznáte po velmi krátké době.

Zahrnuje:

- osobní (on-line) konzultaci (nalezení zdroje problému, nastavení nového záměru): 1 800,-
- tvorbu fraktální
 techniky (popis, vysvětlení, příprava, tvorba): 3 500,-
- mezi-komunikaci, která je VELMI DŮLEŽITÁ pro naplnění záměru (tel., e-mail, osobní...): 1 200,-
- technika kreativní POZORNOSTI: 530,-
- TECHNIKA posvátné geometrie - manifestace životních záměrů - 770,-
- následnou osobní konzultaci (on-line): 1 800,-

Program PRO.MNE: 1 221,-

Celkem: 10 821,- Kč

Do konce října se slevou pouze za:  4 321,- Kč,

 

Můžete i na splátky (napište).

 

v listopadu bude zase vyšší.

Technika vám zůstane doživotně k dispozici.

Kdykoliv ji budete umět využít pro změnu jakékoliv jiné životní těžkosti.

Je velmi rychlá a mimořádně účinná.

Pokud nebudete spokojeni, můžete mi do 14 dnů od objednání napsat, co jste udělali, co se vám nepodařilo změnit a já vám vrátím peníze - 50% - protože osobní konzultace vám okamžitě sníží intenzitu těžkostí, a navíc již budete mít k dispozici velké know-how ode mne. Po vrácení peněz již nebudete mít přístup k této fraktálové technice.

V případě vaší spokojenosti získáte celou techniku doživotně k dispozici.

 

O nic nepřijdete, protože osobní konzultace vám každopádně pomůže, fraktálovou techniku si také ověříte, zažijete, a poznáte, že jen jedno její použití změní váš život. 

Můžete mi bez obav napsat předem a doptat se na cokoliv: 606 689 357.

Článek

Článek Williama Browna, biofyzika, výzkumného vědce nadace Resonance Science Foundation
Vesmír organizuje v galaktické neuromorfní síti... byl zveřejněn 1. 10. 2021 (na stránkách Cesty k sobě)

O tomto článku jsem nevěděla, ale principy tohoto výzkumu jsou obsahem jak fraktální terapie, tak letního kurzu: MAgie vysokého léta.