Velikonoce pašijový týden
Yvetta Ellerová

Plná cena je  377,- Kč

cena v době "opatření" byla andělská: jen 177,- Kč

Nyní jen za 221,- Kč

Kniha, která se navrací k prastaré moudrosti jarních obřadů, které už mohou být nepoznatelně promíseny s křesťanskou tradicí, a Bůh ví jak dalece deformovány současným světem.

Ale prastará moudrost zůstává moudrostí, pokud je přijímána vědomě.

Prastará moudrost jarních obřadů, i když už nepoznatelně promísena s křesťanskou tradicí, a Bůh ví jak dalece deformována, zůstává moudrostí, pokud je přijímána vědomě.

Každý den, každý okamžik života je příležitostí nekonečně znovu a znovu prožívat a vnímat dozvuky událostí a moci o nich přemýšlet, uvědomovat si je a hledat další souvislosti se sebou samým, s přírodou, s celým vesmírem.

Velikonoce -

pašijový týden

 

Jarní branou Velikonoc vstupujeme do
nového životního stavu, připravujeme se
k výstupu
do letních výšin, je to čas ideální
pro změnu čehokoliv...

Začínáme pozvedat hlavu k nebesům, radovat se!

To je pouze ku vděčnosti!

V knize naleznete duchovnní souvislosti, soupis mnohých tradic a zvyklostí, popis celého pašijového týdne a další informace a zajímavosti.

Velikonoční týden – tzv. OKTÁV,  nazýván též „Svatý týden“ nebo „pašijový“ (latinsky passio znamená utrpení) je protkán motivem PAŠIJÍ, pašijových her, a evangelickou zvěstí o cestě Ježíše Krista ke znovuzrození.

 

Klikněte na tlačítko a kniha k vám doletí jedna dvě.