Alfa a Omega životní radosti

V neděli 16. května pro vás připravuji on-line se-tkání, říká se tomu živý webinář. Ale mně se líbí slovo se-tkání. 

Protože skutečně se jedná o se-tkání – o společné tkaní nitek vlastního osudu.

Žádné setkání není náhodné, žádná skutečnost v našich životech není náhodná. Ale vždycky se jako náhoda jeví, nebo lidé považují za náhodu tu či onu událost, skutečnost, setkání.

Zejména lidská setkání jsou osnována energií našich životů tak, aby nás vedla k nějakému poznání.

Já vím, ve slovech to zní tak věcně, jasně, dokonce pochopitelně, ale ve skutečnosti by se někdy jeden zbláznil, kdyby měl připustit, že například nějaké setkání s člověkem, který mu ublížil, bylo osnováno jako cesta k nějakému poznání.

Dobře, chápu, zkusím ještě malinko dovysvětlit:

 • žádné situace v životě si člověk nevytváří sám tak, aby trpěl – ale přesto mnohdy trpí
 • pakliže platí, že lidská setkání jsou osnována jako cesta k nějakému poznání, a zároveň platí, že si člověk sám a dobrovolně nevolí utrpení, tak proč díky některým setkáním trpí?

Protože:

 • plán duše není naplňován
 • plán duše je totiž zásadně plán životní radosti a radosti z cesty k poznání
 • a když není naplňován, tak jenom překážka (v jakékoliv podobě a formě) umožní člověku tuhle se zastavit, támhle zrevidovat svoji životní cestu, nebo si něco uvědomit… a pak prostě pokračovat v souladu…
 • …v souladu se sebou, se svým životním pocitem, s plánem duše, můžeme říci.
 • prostě a jednoduše – rozhodnout se pro radost

Kdyby nebylo této překážky nebo bolesti, tak by člověk v životě nic neměnil.

Když se v životě člověka neobjevují žádné fatální překážky, nemám na mysli drobnosti, ty jsou na cestě běžně, i když je člověk v souladu sám se sebou… a také je docela snadno zvládne…

Když se tedy v životě člověka neobjevují žádné fatální překážky, pak je to zpráva o tom, že je na dobré cestě, že žije v souladu, v radosti…

Jenže vývoj člověka nemá hranic, takže neustále je veden k novému a novému poznání. Neustále se ocitá na neznámé cestě životem.

Netrpí na té cestě tehdy, když dokáže vnímat hlas své duše a následovat ho.

Pokud ho nenásleduje, pak duše zaťuká, zpravidla na tělo – takže tělo něco rozbolí. A když ani to nepomůže, ozve se duše skrz vnější okolnosti o to silněji.

Ale někdy samotné rozhodnutí – důvěřovat hlasu své duše, intuice, vnitřní moudrosti – se může zdá jako samotné utrpení.

To je opravdu jenom zdání. Vždycky se to vyplatí.

A jak rozpoznat hlas své duše?

No, na to neexistuje žádný recept jako na guláš, ale každý člověk má schopnost vnímat hlas své vnitřní moudrosti, své duše… skrze svůj vlastní pocit. Dobrý vs. ne-dobrý.

Životní POCIT je geniální nástroj.

Všichni, bez rozdílu, bez výjimky tuto schopnost mají, zažívají. Ale otázkou je, nakolik ji důvěřují, nakolik ji respektují.

Ze své terapeutické praxe vím, že všichni, opravdu všichni tuhle schopnost mají, ale většinou nevěděli, že „to“ bylo „ono“.

Stačí jedna malá zkušenost, a okamžitě se tahle schopnost aktivuje ve vědomí a pak už všechno frčí v radosti.

Nicméně – zpátky k se-tkání.

Veškeré poznání člověka se děje skrze vztahy. S okolím, s lidmi, se zvířaty… se vším.

Vztahy nám pomáhají uvědomit si sám sebe díky kontextu, ve kterém se ocitáme.

Řeknu vám to na příkladu svého příběhu:

 • trpěla jsem ve vztazích – ale opravdu šíleně
 • celý příběh vám vyprávět nebudu
 • ale teprve až jsem poznala, že nežiju svůj život, ale přizpůsobuji se potřebám svého okolí, teprve potom nastala změna – jako zázrakem
 • schopnost přizpůsobovat se okolnostem a ostatním je velmi dobrá, velmi cenná, ale do určité míry. Nebo jen v určité době. Jakmile začne člověk ve vztazích trpět, je to zpráva, že je čas na změnu – sebe sama.
 • díky utrpení jsem poznala, že nežiju v souladu se svou duší, a že je čas na změnu
 • ale bála jsem se změny – nevěděla jsem, JAK to udělat
 • až bylo moje utrpení skoro nesnesitelné, tak jsem prostě řekla DOST, ať se děje, co se děje – VOLÍM SI ŽIVOT V RADOSTI
 • a nakonec?
 • vůbec nic strašného se nedělo – nemusela jsem pálit mosty, byť jsem to měla v úmyslu, ale jako zázrakem se začalo všechno měnit, i mé okolí
 • samozřejmě, že se proměnilo velmi mnoho, i přátelé, ale vše se dělo v naprostém klidu a přirozeném procesu, skoro nepoznatelně
 • jenom kdyby někdo udělal „střih“, tak by viděl ten obrovský rozdíl

Dlužno říci, že vše se dělo v hluboké oddanosti Bohu. V hluboké důvěře, že je o mne postaráno, když si volím život v radosti pro sebe i pro všechny zúčastněné. A vůbec – pro všechny.

A tak:

Pro všechny z vás, koho zajímá vlastní cesta životem, jeho směrování, pochopení, hledání nových možností a inspirací pro život ve zdraví a hojnosti, jsem připravila webinář s tímto tématem.

Na webináři pohlédneme společně na osudová setkání.

Respektive na jakákoliv setkání, která vám vytanou na mysli a prozradím vám jednu úžasnou matematicko-duchovní linii, cestu.., díky které si můžete uvědomit:

 • mnoho souvislostí se svou minulostí 
 • a otevřít brány k pohledu do budoucnosti

Víc nebudu prozrazovat.

Ale těšit se můžete už teď. 

V neděli 16. května ve 20:00

Zaregistrujte se na stránce Webinář Alfa a Omega, a potom už se můžete těšit na se-tkání.

 

Buďte šťastni

Yvel

————————-

Sledujte Instagram: @ligt.sofie

A také na FB stránky Light.Sofie nebo Scholé.

Můžete se rovněž přidat do uzavřené skupiny Vědomí radosti.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů