Vaše otázky

Jaký je rozdíl mezi KLIDEM a RADOSTÍ vs. KLIDEM a HOJNOSTÍ?

To je krásná otázka, díky...
Ano, tento kurz je vlastěn celý věnován HOJNOSTI... jenže bez KLIDU a životního pocitu RADOSTI se do HOJNOSTI člověk dostává těžko (pokud se nejedná o nějaké negativní proudy zla, protože i to je možné, ale to nebereme v úvahu.)
Nemá-li totiž člověk v životě HOJNOST, pak je to známka, že je něčím blokována....
Aby však  nemusel pátrat a "hrabat" se  ve starých vzpomínkách a dohledávat příčiny (protože to také lze), pak jedna z krásných cest je cesta RADOSTI. Na ní si tak jak může uvědomit, co bylo brzdou, to ano, ale vždy je to provázeno RADOSTÍ. Životním pocitem radosti. A do něj se zase dostane, jen když si umí nastavit vnitřní KLID. 
Jsou to všechno spojené nádoby. 
Takový životní pocit je možné se vědomě "učit" nastavovat, až se stane samozřejmostí - což se opravdu může podařit i za oněch 21 dnů
Ale potřeba rychlé hojnosti bez onoho klidu a radosti, to je TLAK, je to jakoby člověk tlačil do zdi. Čím více snaží, tím víc to bolí a stejně zeď neprorazí.
Hojnost je jakoby důsledkem radosti. 

Myslím, že určitě zažijete v meditaci HOJNOSTI ten nádherný pocit, kdy jste skutečně naplněna HOJNOSTÍ  a BLAHOBYTEM... je to druhá meditace v příštím týdnu... a všechno se propojí...

 

 

Mohu provádět dvě meditace nebo více meditací za den?

Ano, určitě. Meditace vede ke klidu, klid k radosti, radost k uzdravení (na všech rovinách) … tak proč ne?

 

Nemusím se bát, že bych si v meditaci nastavil/a něco špatně?

Největší strach je strach ze strachu. Takže se nebojte. Důvěřujte svému srdci, duši, intuici, vnitřní moudrosti, jinými slovy sobě a svému rozhodnutí, že vás nikdy nezavedou do nějakých obrazných končin, které by vám uškodily. A konečně vy sami rozhodujete o tom, jaké vnitřní obrazy chcete při své meditaci vidět. Takže když si dovolíte jen ty krásné, tak ty krásné budete prožívat.

 

Mohu svůj stejný záměr v meditaci opakovat?

Samozřejmě. Opakování je mocnou silou a magnetem, matkou moudrosti. Takže když si budete opakovat vizi svého nejnádhernějšího životního obrazu, pak skoro není pochyb, že jej brzy zažijete i v reálném životě.

 

 

Je možné s pomocí meditací uzdravit dlouhodobé těžkosti? (zdravotní, finanční, vztahové, pracovní či jiné)?

Ano, je to možné. Samotná meditace startuje v těle vždy regenerační procesy, ale důležitý je její obsah, záměr a několik specifických poznatků, či technik, bez kterých někdy samotná meditace nestačí. 
Všechny základní techniky jsou obsahem kurzů - v souhrnu ve všech během roku.
Při hlubších nebo vážnějších těžkostech určitě doporučuji osobní terapii... a přirozeně odbornou lélařskou pomoc. 
Moje zkušenost je taková, že řada klientů po absolvování léčby při klinické psychitrii zůstávali nadále v těžkostech, pouze je měli utlumené léky, teprve až po terapii se problémy začaly uzdravovat. Takže v oblasti psychiky je terapie účinná mnohdy skoro jako zázrak. A meditace všechno dobré posiluje.