Moudrost světla 

Light-sofie

 

.

Kdyby VČELA věděla, že nemůže létat, protože je těžká, nikdy by nelétala...
(staré přísloví)

Kdybych já věděla, že všeho toho, je na jednoho mnoho, nikdy bych nic neudělala...

(moje poznání)

Terapie pro děti

Jsou specifické, vycházejí z mé celoživotní zkušenosti a práce s dětmi (více než 40 let).

Probíhají vždy po předběžné domluvě s rodiči.

Při práci s dětmi mám zkušenot, že se jejich těžkosti (jsou nejrůznějšího rázu) proměňují do tzv. normálného stavu (tedy do klidu a radosti) už po jednom setkání.

Aktuální reference

obecné


FRAKTÁLNÍ  TERAPIE

velká sleva - aktuální!!!

Jsou vhodné i pro děti!


 

Pohádková terapeutická meditace

Vhodné pro děti i dospělé

On-line setkání:

Podstatným psychologickým principem v těchto pohádkových meditacích je především tvořivá, hravá a velmi příjemná práce s informačním polem pohádkovou formou

  • počáteční krátké naslouchání vašemu příběhu
  • vstup do pohádkové meditace
  • přepis starého emočního vzorce na nový, potřebný, žádoucí
  • otisk stopy nového emočního vzorce do kvantového pole informací
  • změna životního pocitu – okamžitá
  • snížení emoční bolesti – okamžité
  • vstup do informačního pole nové životní zkušenosti
  • prožitek radosti (bez výjimky se tak děje vždy)

 

VHLED - terapeutická konzultace

On-line setkání - terapeutická konzultace: 1 321,- Kč 
Tel. konzultace (vhledy): 321,-/15 min (podle délky hovoru)

Light-sofie - je energie Světla a moudrosti duchovních bytostí.

Je to ženská energie Božství - Sofie, která se propojuje s námi všemi.

Já jsem prostředník.

Z mnoha dávných zážitků setkání s touto energií se zrodila metoda Ligt-Sofie, jinými slovy cesta VHLEDU.

A veškerá terapeutická práce z  toho vychází.

Vychází z proudu minulosti a vstupuje do proudu budoucnosti.

----------------------

Většina problémů dospělých má totiž svou genezi (příčinu) v dětství.

Je to sice známá skutečnost, o které se často mluví, ale málo se ví o celém procesu, proč se to tak děje, o životních silách dítěte, o jeho éterickém těle, o 1. strukturální přeměně apod.

Jsou to děti, které potřebují veškerou naši pozornost. Ale VĚDOMOU.

Vědomá pozornost k dětem předpokládá vědomou pozornost sám k sobě.

Dnes je nad slunce jasné, že moje práce terapeutická, pedagogická a umělecká se nesetkaly náhodou, a že tohle je můj životní úkol, moje poslání.


 

Light-sofie je Alchymie tvořivé seberegenerace

Velmi přirozeně jemá forma terapie, komunikativní, s využitím moudrosti světla, Shambaly, kineziologie, Impact koučinku, meditace světla a řady dalších technik a zkušeností. Nalezení příčiny těžkostí a tvoření následné nové a radostné zkušenosti. 

Součástí terapie je neurolingvistické programování. 

Jedná se o osobní setkání, při kterém provázím klienta v průběhu asi 1,5 hodiny od jeho aktuálního stavu či situace k úlevě, klidnému vnitřním stavu, vytvoření obrazu nové skutečnosti a pak už jen užívání si nové reality. Tak prosté, když to pojmenuji slovy, tak jednoduché, kdž to jednou zkusíte. Ale nejtěžší je rozhodnout se.

Pracuji s každým klientem velmi jedinečně, v napojení na jeho situaci, s pomocí léčivého světla i zdravého, logického rozumu a velké životní zkušenosti (mé osobní, i těch, kterým se život změnil do radosti).

Na přání je možná inspirace Andělskými kartami, které přinášejí vždy aktuální zprávu pro duši...

... Light-sofie je název pro celou moji terapeutickou práci a službu - je esencí mé životní zkušenosti...


Je to zcela unikátní a geniálně jednoduchá metoda/technika - jak proměnit (transformovat) těžkosti do zdraví, radosti a hojnosti.

Více zde:


 

Terapie EFT /NLP

Terapie s využitím EFT/NLP techniky, Impact coachingu

Tato metoda je komunikační, naučíte se jednoduchou techniku EFT, kterou budete moci používat i doma. EFT technika poskytuje trvalé a účinné změny.

Součástí terapie je rovněž vysvětlení, proč se tomu všemu ve vašem životě tak děje, co je příčinou a jaká je pravděpodobnost proměny do radosti.

Terapie EFT umožňuje uvolnit proudění zablokované energie, což vzniká nejrůznějšími životními zkušenostmi, které jsou "usazeny" v těle tak hluboko a nepoznatelně, že si jich vůbec nemusíte být vědomi. Tato "nevědomost" bývá v průběhu života mnohdy i užitečná, takže se nejedná o žádné selhání, naopak.

Ovšem v okamžiku, kdy pocítíte potřebu změny, pak pro změnu skutečně nazrál čas, a v tom případě je změna možná. Nevědomé bloky se totiž prostřednictvím bolestí nebo jiných životních těžkostí dostávají do vědomí, a to proto, že vaše tělo, duše i mysl oznamují nejen potřebu změny, ale i připravenost ji uskutečnit.

Jaké jsou nejčastější projevy situací zralých na změnu?

potýkáte opakovaně se stejnými či podobnými problémy
máte déle trvající těžkosti ve vztahu
máte malé děti a velké problémy
- máte děti už velké a problémy ještě větší
potřebujete jakoukoliv změnu v životě a nevíte JAK dál
už jste vyzkoušeli ledasco, zaplatili bůhví kolik a žádná změna
přestáváte věřit, že změna je možná
- máte strach (v různých podobách a v rozmanitých situacích)

A ještě se zeptám:

- Jste šťastni?
- A co zdraví?
- A co práce? Ta vás baví?
- A co hojnost?
- Máte strach?
- Víte o svém strachu?
- Nemáte JISTOTU, že byste nějakou změnu zvládli?

Pak odpovídám:

- nebojte se, zvládnete!
- zvládli jiní, zvládnete i vy.

Klidně a s radostí.


 

Acces Bars ®

Tichá, jemná, velmi blahodárná a vysoce účinná

Energetická masáž 32 meridiánových bodů na hlavě, začínající rozprouděním energie v celém tělním systému.
Určená pro ty, kteří dávají přednost raději méně komunikativní formě.

Pomáhá při:

- psychických problémech jako je deprese, úzkosti, strachy, fóbie
- bolestech různých částí těla
- únavě a vyčerpanosti, zvyšuje životní energii
- migrénách, alergii, astmatu, ekzémech
- řešení obtížných životních situací
- nastartování regeneračích a samoléčebných procesů v těle,
- urychlení hojení a rehabilitaci po lékařských zákrocích či úrazech
- uvolnění stresu a napětí  
- snížení hyperaktivity u dětí
- celkovém rozvoji osobnosti na psychické i fyzické úrovni

Celý váš život se může změnit.

Jedná se o 32 meridiánových bodů v oblasti hlavy, které jsou velmi jemnými a správnými dotyky stimulovány tak, aby se přirozeně rozproudila životní energie

Okamžitě pocítíte změnu a v krátké době zavnímáte, že dochází  k výrazným změnám v celém vašem životě, nejen v rovině psychické a fyzické, ale i v okolnostech. Funguje velmi přirozeně, nenásilně, příjemně a trvale. 

Díky této technice mizí informace s negativním nábojem, jako když zmáčknete tlačítko delete na počítači. Vše nepotřebné se vymaže a uvolní se prostor pro nové a dobré. 

Je vhodná i pro autistya a lidi s Alzheimerovou chorobou.


 

Matrix - Reimprinting

Specifická terapeutická technika 

Tvůrcem této metody je Karl Dawson, u něhož jsem tuto techniku před mnoha lety studovala.

Matrix Reimprinting pomáhá uvlňovat emoční vzpomínky (někdy se říká: traumata, ale to proto, že ony emoční vzpomínk jsou velkým a skrytým blokem, o kterých mnozí vůbec netuší, že existují). Většinoou se jedná o takové nepozornostihodné drobnosti z minulosti, zpravidla z dětství, že by vás ani nenapadlo, že zrovna tohle by mohlo být překážkou v přirozené životní cestě. Někdy je to dokonce až humorné, když v terapii narazíme na onen "blok", a pak dokonce neuvěřitelné, když člověk pocítí obrovskou úlevu.

V bioenergetickém poli člověka jsou totiž drženy záznamy z minulosti, které jsou prostřednictvím podvědomých emočních procesů jakýmisi majiteli našich životů. Nebo, jinými slovy - naše spontánní jednání a reakce vycházejí z minulé zkušenosti, která je zaznamenána, která vytvořila neurospoje v mozku, řídí naši mysl a na základě těchto nevědomých automatismů jednáme.

Technika Matrix Reimprinting pracuje s podvědomím lidské psychiky a pomáhá pronášet nevědomý pocitový automatismus do vědomí a dovoluje tak svobodně, v radosti a vědomě tvořit nové psychické a emočí vzorce chování a prožívání, pomáhá vytvořit nové neurosynapse v mozku.

Pomáhá vědomě tvořit přímo v energetické matrici energetického systému člověka. 

Převážná většina psychických a fyzických onemocnění vzniká v důsledku  dlouhodobého působení negativních emočních vzorců, kterých si většinou nejsme vědomi. Vysvětleí "proč" tomu tak je, je součástí terpaie nebo kurzů s tout tématikou.

Matrix reimprinting pomáhá řešit oborvský vějíř psychických potíží právě přímo v oblasti příčny jejich vzniku.


 

Impact koučinnk

Impact koučink je velmi krásná technika, kterou užívám intuitivně v terapeutické praxi.

Mnoho zajímavých studií, článků a odkazů naleznete na tomto odkazu.


 

Poradenství

Opakovaně jsem poznala, že lidé se obávají slova "terapie". Mají zpravidla strach, že kdyby rozkryli nějakou starou, ale silnou emoční vzpomínku, neunesli by ji. Nechce se jim vracet se do minulosti.

Mohu vás ujistit (já, i ti kteří se se mnou setkali), že nic takového se neděje, že se nemusíte bát změny, že se můžete rozhodnout pro dobré, pro změnu. ... A nebo ne - můžete setrvávat ve starém, nevěřit, bát se a nic neměnit. 

Všechno je možné. Nic nemusíte - ale cokoliv můžete.

Poradenství:

- osobně
- Skyp
- telefonicky
- e-mailem


 

Cena

Ceny jsou andělské

Jen tolik, kolik můžete, což je nová ekonomie života, která prakticky znamená, že ten, kdo má, daruje více, kdo nemá, daruje méně... každopádně pro každého je to výzva, aby se rozhodl a zvolil podle svého vlastího svědomí.  

Cena nemá s hodnotou nic společného. Je přirozenou odměnou za mou práci. Sami zvážíte, jaká cena je pro vás přijatelná.

Níže uvedené ceny jsou pouhým doporučením (přiměřeně standardní jako u jiných terapeutů v této oblasti):

2 300,- Kč - osobní se-tkání v délce max. 2 hodiny
1 700,- Kč - on-line se-tkání v délce max. 2 hodiny (snížení ceny vzhledem ke stíle se zvyšujícím nákladům lidí)
2 300,- Kč - osobní terapie Acces Bars (ceny jsou stanoveny celorepublikově)

Součástí každého se-tkání je jedna 15 minutová konzultace zdarma (telefonnická, e-mailová, Skyp)

V případě zájmu napište na uvedenou e-mailovou adresu. Můžete také zatelefonovat.

Pozn. Žádná z uvedených terapií nenahrazuje odbornou lékařskou péči.

Zkušenosti jsou velmi radostné. 

Na individuální sezení (pro děti i dospělé) se můžete objednat prostřednictvím kontaktu, tedy telefonicky (+420 606 689 357) nebo e-mailem: yvettae@seznam.cz

Pracuji s vděčností a úctou ke všem a ke všemu, co mne přivedlo na tuto cestu a co mi samotné pomohlo od těžkostí.


 

Reference

Reference a jména jsou uváděny vždy se souhlasem konkrétních lidí. Z důvodu ochrany soukromí klientů nejsou proto vždy a všude uváděna plná jména.

Ahoj Yve. Ještě jednou moc děkuji za naše sobotní sezení. Je to naprostý přelom v mém životě a mém náhledu na mou osobu a v podstatě celý svět. ...spínač funguje skvěle. A ... cítím úžasný pocit sounáležitosti, který se mi dříve dařilo vyvolat jen sporadicky. Také jsem si nakreslila mind mapku ... a vyšťourala jsem... ještě daleko více. ... Co se mi na našem sezení moc líbilo, byla taková Tvá rozvernost při zapisování si nových vzorců a je to super, je tam taky zapsaná a moc ráda si ji v posledních dnech dovoluji. Co se týče mé profese tak se mi to postupně začíná rozkrývat. Ale to by bylo na delší povídání. Dnes mě čeká spousta činností. Krásný den přeji! P.
Petra ...
Yvi, velmi Ti děkuji za vzájemné sezení. Za tvůj lidský, humorný a bezprostřední přístup. To jak umíš z velkého problému (např. mé sebevědomí) udělat lehce řešitelnou záležitost, a jak jsem si díky tobě uvědomila, že mohu svému životu důvěřovat, věřit sobě, že vše zvládnu, ať již lehce či těžce, že vše je jak má být. Z mého JSEM NIC se stalo JÁ JSEM, mám právo být tady na světě, mít své místo a svůj život. Je to krásný, osvobozující pocit. Jsem ráda, že jsem právě s Tebou mohla lehkou a vnímavou formou zpracovat toto zdánlivě velké téma.
Š. R.
Měla jsem možnost poznat skvělou osobu a terapeutku 🙂♥️Yve Ellerová, její práce je hladivá, hravá, hluboká a efektivní.🌞
Dáša Hyklováwww.dasahyklova.cz
STRACH - Paní Yvetto, pomůže-li moje reference i ostatním, jako terapie pomohla mému synovi, pak ji velmi ráda připojím. Fobie jsou pryč, a přitom jsme si s tím léta nevěděli rady. A šlo to tak hravě a radostně. Díky moc.
Petra N.
TETANIE - Děkuji za pomoc, problémy s tetanií a panickou poruchou jsou prakticky pryč během jednoho sezení, čemuž bych nevěřil. Děkuji moc.
nepřeje si uveřejnit ani jméno, ani iniciály
Mně to moc pomohlo, asi by mne samotnou nenapadlo, co všechno je možné... Díky
nepřeje si uveřejnit jméno, ani iniciály

Další reference