Proč se přání neplní?

Vy už všichni nepochybně víte, proč se přání neplní tak, jak by si člověk přál, viďte?
Ale já to stejně ještě připomínám:
DŘÍV, NEŽ O NĚCO BUDETE ŽÁDAT – NABÍDNĚTE VESMÍRU (BOHU) SVŮJ POCIT V SRDCI.
  • srdce vždycky – skutečně vždycky radí prostřednictvím pocitu
  • dřív, než Vesmír požádáte o naplnění svého přání, darujte mu svůj nádherný pocit z představy naplněného přání
  • takový dar je nádhernou, zázračnou formou vzájemnosti
  • nemůže se nic v životě manifestovat, pokud vaše vibrace jsou v rovině strachu, obav
POVÍM VÁM PŘÍBĚH, KTERÝ SE ODEHRÁL VČERA:
Paní zajásala nad nabídkou terapeutického týdne na Kypru:
– srdce se jí rozsvítilo, když si představila, že jede
– to byla její vnitřní přirozenost, její vnitřní moudrost -cítila, že tohle si přeje a také potřebuje
– ale ozval se STRACH (co na to ostatní? Manžel?)
– řekla to manželovi (s obavami, zda bude pochopena)
– manžel vyjmenoval několik logických důvodů, proč to není vhodné
– rozum paní přijal jeho argumenty
– její srdce pohaslo – ukončilo svoje vnitřní vedení
– …
Napsala mi, že nemůže jet, a dodala: ...snad se mi někdy také poštěstí něco podobného zažít… (což je hlas srdce)
... ale kdy? Potom? Někdy? Není žádné potom…
Vždycky a neustále se ocitáme v okolnostech, ve vztazích, v konfrontaci s jinakostí… Vždycky.
I potom, někdy, jindy… tomu bude podobně.
Vždycky budeme konfrontováni se vzájemnou jinakostí.
Copak někdo jiný může vědět lépe, co je pro nás dobré? Nemůže. Ale my často umíme dobře naslouchat rozumu jiných, akorát svoji duši a srdce necháme chřadnout.
Copak to je projev lásky?

Což neznamená, že někdy rady druhých mohou být velmi cenné – ale to vždycky poznáte právě podle pocitu svého srdce!!!

Představte si, že byste viděli chřadnout srdce jiného – podobně jako to svoje – co byste udělali?

Kdyby tohle člověk dokázal vidět, a to je možné, to umí každý – když ne rovnou vidět, tak cítit!!! Tak by udělal cokoliv, aby druhému pomohl naplnit jeho přání – protože by to bylo radostí i pro něj samotného.
A tohle umí mnoho lidí, zejména ženy-maminky. Ale jako maminky se to naučily vůči druhým, jen ne vůči sobě samotným.
Tohle umí i muži-otcové (a nejen otcové) – ale navzájem jsme si umožnili žít ve vztazích, ve kterých prakticky ukazujeme, jak se dá žít bez naslouchání svému srdci.
A když to šlo žít-přežít tenkrát, tak to půjde i teď. A jakože si počkáme na další možnost.
Dá se to. Dlouho, předlouho. Až do smrti. Akorát ne v radosti.
Všem těm strachům, vlivům, obavám – tomu všemu se dá rozumět.
Ale všechny ty strachy, vlivy, obavy nám NIKDY nemohou pomoci naplnit svoje vlastní přání a potřeby.
Dřív nebo později je stejně nezbytné začít naslouchat své vlastní moudrosti, svému srdci, a stejně tak to bude i POTOM – bude to za podobných okolností. Akorát posunuto v čase.
Všechny ty okolnosti jsou jenom zkouškou, taková těžká vrata, která se musí otevřít a do kterých je potřeba vstoupit.

Stačí jedna zkušenost a vrata zůstáváají otevřena trvale.

Srdce je tak laskavé, že by svým počínáním nikdy nevedlo člověka k tomu, aby ublížilo druhým (pokud se člověk nechá vést svým srdcem – ne logikou jiných – a pokud cítí, že to je dobré a krásné a má z toho dobrý pocit – v srdci)
A dokonce srdce unese, zvládne (do určitě míry), když je ubližováno jemu samotnému. Ale ne dlouho.
Naslouchat svému srdci je neskonalou pomocí nejen pro nás samotné, ale pro všechny.
Dokonce se to člověk nenaučí v žádných kurzech, byť sebelepších (jako jsou ty moje), ale až v praktickém životě.

Každá situace, kdy vám srdce zajásá, je takovu příležitostí k sebe-poznání… k sebe-lásce. K lásce.

Když vám srdce zajásá, raduje celý Vesmír a je připraven pomoci.
Jenom vy sami rozhodujete, zda pokračovat a otevřít těžká vrata, nebo se nenamáhat a nechat srdce vyhasnouot.
Tak tak.
STOP.
Buďte šťastni a přidejte se na týdenní pobyt na Kypru: https://yvellerova.cz/kypr-kurz-lecivych-technik/
a také do uzavřené FB skupiny VĚDOMÍ RADOSTI – kde jsou podrobnosti.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů