Kurzy, DVPP...

pro pedagogy, pedagogické asisenty, vychovatele...

Všechny kurzy, programy DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) nebo Projektovéí dny jsou určeny pro pedagogy, pedagogické pracovníky, asisenty, vychovatele.

Semináře jsou naplněny naprosto jedinečným obsahem, originálním, který je výsledkem mé více než 40 leté práce s dětmi, 25 leté zkušenosti lektorské, 15 leté zkušenosti z oblasti terapeutické praxe a celoživotní lásky k dětem, vzdělání a umění.

Tomu všemu mne naučily děti: moje tři vlastní a tisíce (ne)vlastních.

S vděčností předávám dál, protože dělením vzniká více.

Děti a umění jsou za-zrakem.

 

 

Vzdělávací programy pro školy

 

AKREDITOVANÉ 

MŠMT

Přehled programů DVPP

 

Osobnostně sociální rozvoj

OSR - KOMUNIKACE v mateřské škole

Tento vzdělávací program je speciálně zaměřen na oblast komunikace v mateřské škole, s důrazem na získání praktických dovedností. Účastníci se hlouběji seznámí se základním komunikačním klastrem a získají teoretické, ale především praktické poznatky jak rozvíjet komunikační schopnosti v prostředí mateřské školy, jak rozvíjet vzájemnou spolupráci a porozumění napříč odlišnými sociálními skupinami. A konečně jak identifikovat případné konflikty a hladce a elegantně je řešit.

Témata:
1. Komunikace - spektrum sociálních skupin v rovině komunikace
2. Základní vývojové schéma komunikace - komunikační klastr
3. Vzájemnost a porozumění - 
v souvislosti se zcela odlišnými sociálními skupinami
4. Řešení konfliktů
5. Prezentační dovednosti
6. Sdílení konkrétních situací a zkušeností
(včetně hledání řešení a pomoci)

8 hodin

Poplatek za 1 účastníka: 1 450,- Kč

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doposud je stále možné realizovat formy u programů průběžného vzdělávání (§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) akreditovaných v systému DVPP v prezenční formě na formu distanční, a to bez předchozího souhlasu MŠMT, za dodržení stanovených podmínek.

-----------------------------------------------------------------------

Termíny:

Napište mi e-mail (yvettae@seznam.cz) a dohodneme si individuální termín konkrétně pro vaši školu.

 

Poplatek za 1 účastníka zůstává stejný!!!


 

 

 

Polytechnické vzdělávání v mateřské škole

Vzdělávací program Polytechnické vzdělávání v MŠ je určen pro pedagogické pracovníky mateřských škol a je věnován originálním inspiracím pro práci v oblasti polytechnické výchovy. Uvádí do souvislostí význam polytechniky v předškolním věku se specifickými vývojovými zvláštnosti tohoto období.
Nabízí získání teoretických i praktických profesních inspirací.

OBSAH:

1. Teorie polytechnického vzdělávání (dále jen PLT)
2. Přehled činností s polytechnickými prvky - obsahuje inspirace k praktickým činnostem

-          Příroda a přírodovědné aktivity
-          Předmatematické činnosti a rozvoj myšlení
-          Smyslová výchova
-          Věda technika
-          Ekologie
-          Zajímavé pokusy a experimenty
-          Kreativní činnosti
-          Umělecké činnosti (výtvarné, hudební, literární ve spojitosti s PLT)
-          Spolupráce s rodiči (ve spojitosti s PLT)
-          Technologie a ICT (ve spojitosti s PLT)
3. Kreativní část (vlastní tvorba)

8 hodin

Poplatek za 1 účastníka: 1 450,- Kč

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doposud je stále možné realizovat formy u programů průběžného vzdělávání (§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) akreditovaných v systému DVPP v prezenční formě na formu distanční, a to bez předchozího souhlasu MŠMT, za dodržení stanovených podmínek.

 

---------------------------------------------------------------------------

Termíny:

Napište mi e-mail (yvettae@seznam.cz) a dohodneme si individuální termín konkrétně pro vaši školu.

 

Poplatek za 1 účastníka zůstává stejný!!!


 

 

 

Matematická pregramotnost v mateřské škole

Tento vzdělávací program přiblíží účastníkům inspirativní pohled na oblast rozvoje matematické pregramotnosti v rámci předškolního vzdělávání, zejména v souvislosti se specifickými zvláštnostmi předškolního věku a v návaznosti na budoucí zvládání učiva matematiky v ZŠ. Základním východiskem je radost, hra a objevování krásy matematiky.

OBSAH:

1. Teorie matematické pregramotnosti (dále jen MPG)

Metody MPG
Formy MPG
Konkrétní činnosti a jejich rozdělení v MPG
Základní funkce matematických her
2. Přehled činností MPG

-          Hlavolamy a labyrinty
-          Výukové stavebnice
-          Práce s pracovními listy
-          Předmatematické aktivity
-          Matematika v pohybu
-          Matematika a kreativivta
-          Zajímavé pokusy a experimenty
-          Kreativní činnosti dětí (ve spojitosti s MPG)
-          Žonglování (rozvoj pozornosti a mozkových hemisfér)
-          Technologie a ICT (ve spojitosti s MPG)

3. Kreativní část (vlastní tvorba)

4. diskuse a vzájemná inspirace

8 hodin

Poplatek za 1 účastníka: 1 450,- Kč

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doposud je stále možné realizovat formy u programů průběžného vzdělávání (§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) akreditovaných v systému DVPP v prezenční formě na formu distanční, a to bez předchozího souhlasu MŠMT, za dodržení stanovených podmínek.

Realizace tohoto programu je tedy v současné době on-line.

Celý program distančně probíhá ve dvou dnech: I. a II. část proběhne jeden den, s půlhodinovou přestávkou, III. a IV. část další den, rovněž s půlhodinovou přestávkou.

Na základě objednávky vám budou zaslány odkazy k přihlášení účastníků.

---------------------------------------------------------------------------

Termíny:

Napište mi e-mail (yvettae@seznam.cz) a dohodneme si individuální termín konkrétně pro vaši školu.

 

Poplatek za 1 účastníka zůstává stejný!!!


 

 

 

JAK na PROJEKTOVÝ DEN v MŠ - aneb - Krása VĚDY a UMĚNÍ 

Propojení vědy a umění je jednou z krásných cest a možností, jak obohatit prohlubující vzdělávání pedagogů. Forma projektového dne je k tomu jako dělaná. Prakticky si vyzkouší další experimenty a hrátky se zvukem. 

Program Krása vědy a umění aneb Jak na projektový den v MŠ je zacílen na rozvoj kompetencí předškolního pedagoga v oblasti realizace projektového vzdělávání, a to s přidanou hodnotou, kterou je právě inspirace k netradičním formám vzdělávání, ale především společná radost, tvoření a úžas nad krásou světa.

Pedagogové se seznámí s celým procesem projektového dne, od jeho přípravy, přes realizaci až po evaluaci. Součástí obsahu je rovněž vzájemná inspirace pedagogů.

OBSAH:

Příprava
-       seznámení s tématem projektového dne
-       Jak plánovat konkrétní formy realizace projektového dne

Kreativní motivace:

Hry a kouzla se zvukem
-       kouzlo zvuku a jeho vibrací
-       Vnímání a prožitek z bezprostředního zvuku
-       Naslouchání zády (velmi důležitý princip)
-       Viditelnost zvuku (rozezvučení mísy, která je naplněná vodou a zvuk způsobuje stříkání vody)

Jak na tvorbu?

Ukončení projektového dne, vč. administrativy

4 hodiny

Poplatek za 1 účastníka: 1 900,- Kč (zahrnut materiál a pomůcky)

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doposud je stále možné realizovat formy u programů průběžného vzdělávání (§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) akreditovaných v systému DVPP v prezenční formě na formu distanční, a to bez předchozího souhlasu MŠMT, za dodržení stanovených podmínek.

 

 

Termíny:

Napište mi e-mail (yvettae@seznam.cz) a dohodneme si individuální termín konkrétně pro vaši školu.

 

Poplatek za 1 účastníka zůstává stejný!!!


 

 

 

JAK na PROJEKTOVÝ DEN v MŠ - aneb - barevné čarování s vodou

Aktivita je zacílena na rozvoj kompetencí předškolního pedagoga v oblasti realizace projektového vzdělávání.

Tématem tohoto vzdělávacího programu je prohlubování vzdělání v oblasti přípravy a realizace projektového dne v mateřské škole, tomto případě zaměřeno na barevné čarování s vodou.

Pedagogové se seznámí s celým procesem projektového dne, od jeho přípravy, přes realizaci až po evaluaci. Součástí obsahu je rovněž vzájemná inspirace pedagogů.

OBSAH:

Příprava projektového dne

Kreativní motivace:
Pedagogové se v rámci tohoto programu naučí v simulované verzi velmi zajímavým technikám v oblasti práce s barvami, které pak budou moci využít při vlastní realizaci projektového dne.

-     BARVY jsou radosti a smutky světla
-     Vysvětlení souvislostí vody, světla a pohybu

Jak na barevné čarování s vodou?
-      kouzla BAREV A VODY
-      rituál malby
-      význam a vliv práce s akvarelem
-      formy následného vystavování dětských prací

Barevné experimenty      

Ukončení projektového dne, vč. administrativy

4 hodiny

Poplatek za 1 účastníka: 1 900,- Kč (zahrnut materiál a pomůcky)

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doposud je stále možné realizovat formy u programů průběžného vzdělávání (§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) akreditovaných v systému DVPP v prezenční formě na formu distanční, a to bez předchozího souhlasu MŠMT, za dodržení stanovených podmínek.

 

---------------------------------------------------------------------------

Napište mi e-mail (yvettae@seznam.cz) a dohodneme si individuální termín konkrétně pro vaši školu.

 

Poplatek za 1 účastníka zůstává stejný!!!


 

Vzdělávací programy pro školy

 

NE-akreditované MŠMT

 

 

Projektový den v MŠ - Krása VĚDY a UMĚNÍ

Obsah výše uvedených akreditovaných programů (Jak na projektový den) lze objednat jako samostatný projektový den ve vaší MŠ.

Lektorka uspořádá celý projektový den s výše uvedeným tématem přímo ve vaší MŠ. 

4 hodiny

Poplatek za CELÝ PROJEKTOVÝ DEN : 4 200,- Kč (zahrnut materiál a pomůcky)
P.S. Při platbě ze Šablon III. ušetříte více než 1000,- Kč

Je možné dohodnout individuální termín konkrétně pro vaši školu.

 

Poplatek za 1 účastníka zůstává stejný!!!

Termíny:

 

Projektový den v MŠ - Barevné čarování s vodou

Obsah výše uvedeného akreditovaného programu (Jak na projektový den lze objednat jako samostatný projektový den ve vaší MŠ.

Lektorka uspořádá celý projektový den s výše uvedeným tématem přímo ve vaší MŠ. 

4 hodiny

Poplatek za CELÝ PROJEKTOVÝ DEN : 4 200,- Kč (zahrnut materiál a pomůcky)

 

OSR - Syndrom vyhoření - wellbeing

Tento vzdělávací program se věnuje tématu vyčerpanosti, syndromu vyhoření, včetně tématu "wellbeingu".

Témata:

- teorie Syndromu vyhoření
- nadšení - naplnění

- potřeby vztahové
- potřeby fianční stability (souvisí se zdravím)
- úrovně celkové fyzické kondice
- úrovně vědomí (a jejich souvislost se zdravím duš. i fyzickým)

- téma sounáležitosti se sociálním prostředím

- individuální vhledy (u 8hodinového programu)

---

8 hodin - poplatek za 1 účastníka: 1 950,- Kč
4 hodiny - poplatek
za 1 účastníka: 1 050,- K

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

-----------------------------------------------------------------------

 

 

Reference:

Pedagogové byli bez výjimky velmi spokojeni.

Milá paní Ellerová, děkuji za nás za UMŠ Hrášek za velmi přínosná školení, připravená Vámi jako odborníkem z praxe, vedená v příjemné atmosféře, s výbornými tipy pro vzdělávání předškoláků.
Mgr. Martina Schoříková Horáčková ředitelka

...

Postup objednání

Stiskněte tlačítko u DVPP programů a budete přesměrováni na objednávkový formulář, kde si vyberte varinatu DVPP programu a zvolte počet účastníků.

Bude vám vystavena faktura s údaji, které zadáte, a bude obratem zaslána na uvedenou e-mailovou adresu.

Po objednání mi zašlete na mou e-mailovou adresu (je uvedena na faktuře) jméno a příjmení všech účastníků, vč. titulů a data narození. 
Tyto údaje budou uvedeny na OSVĚDČENÍ o absolvování kurzu, podle podmínke stanovených MŠMT.
V případě distanční formy vám tato OSVĚDČENÍ poté zašlu poštou na uvedenou adresu školy.

Lektorka: Mgr. Yvetta Ellerová

Praxe

1981 – 1991
Učitelka mateřské školy

1991 – 2012
Ředitelka a zakladatelka Alternativní mateřské školy (Ostrava)

od r. 1998
Zakladatelka Občanského sdružení Svatý Václav v Ostravě (projektová manažerka a koordinátorka, PR a komunikace – oblast umění, kultury a životního prostředí)

2012 – doposud
Spolupráce s nakladatelstvím Větrné mlýny (produkce a moderování autorských čtení na Měsíci autorského čtení)

2012 – 2018
Tvůrčí spolupráce s Českou televizí (tvorba autorských pohádek; tvorba scénářů k dětským pořadům)

2014 – doposud
Překlady ze SJ  

2015
PR a komunikace v Galerii PLATO (Ostrava)

2006 – doposud
Přednášková a lektorská činnost (Ostravská Univerzita, Univerzita Palackého Olomouc, KVIC, VIVA, festival JEDEN SVĚT; ITveskole.cz, a řada jiných tvůrčích seminářů a přednášek)

Další:

lektorka UP Olomouc - CIV (Centrum inovativního vzdělávání
lektorka UP Olomouc – PVP (Pedagogika v praxi)
vedení praxe alternativní pedagogiky na Ostravské univerzitě 
certifikovaná terapeutka (emoční terapie dětí a dospělých) 
lektorka DVPP 

SCHOLÉ

Scholé vychází z původně řeckého σχολή - scholé, což znamená místo odpočinku a rozjímání, pokoj, prázdno, volno

Scholé  znamenalo původně volno od fyzické námahy, každodenního shonu a starostí.

Zdá se, že se v tomto jarním pandemickém období ocitáme zrovna uvnitř svého pravého místa - místa odpočinku a rozjímání, pokoje, klidu a volna. Není t prázdno, ale je to geniálně dokonalá příležitost začít věnovat pozornost novému paradigmatu, který může pomoci začít společně tvořit nové formy tohoto světa. Nádhera.

Výše naleznete informace ke všemu, co je připraveno pro vás a pro naše společné tvoření, pro naši společnou radost z prožívání.