Magická lemniskáta

Je energeticky a duchovně nejsilnější formou, vycházející z posvátné geometrie a současně vědecké matematiky, která člověku pomáhá materializovat záměr.

Jinými slovy plnit si své sny, přání, touhy, potřeby.

Známé současné formy, jako je MAPA SNŮ, MAPA VIZÍ, VISION BOARD... a podobně mají též svou sílu, ale nikdy ne tak silnou jako Lemniskáta.

Lemniskáta slouží jako základ pro vytvoření oné tzv. "mapy snů a vizí", ale jenom díky duchovním silám, energetickému zrcadlení, posvátné geometrii uvádí vše do čistých forem a vzájemných souvislostí.

S tímto symbolem vnášíme vše do zdravé rovnováhy.

Ležatá osmička je jedním z hlavních klíčů nového společenství. 

Chceme-li najít rovnováhu a znovu se ponořit do harmonického způsobu života, máme možnost vytvořit harmonii a rovnováhu uvnitř sebe a také okolo sebe.

Z extrému přebytku, nebo naopak nedostatku směrem k harmonii, od přehnanosti k vyváženosti - to je to, co iniciujeme na základě využití Lemniskáty.

Ve videu je ukázka:

Co je obsahem:

 - Návod (video) - jak si vytvořit a používat transformační Lemniskátu 

- barevná obrazová příloha (možno vytisknout a použít)

- e-kniha Advent a Malá doba vánoční

- Posvátná matematika (textová příloha)

- Zimní slunovrat (textová příloha)

- Slunovratová meditace (zimní) - YouTobe

Bonus video: Síla myšlenek a přesvědčení

To vše je rovněž obsahem on-line kurzu 13 sv. vánočních nocí.

13 sv. vánočních nocí

Lemniskáta je součástí on-line cyklu: 13 svatých vánončních nocí.

V každé vánoční meditaci si v hluboké důvěře a čistém vhledu do proudu budoucnosti připomente svou vizi, záměr, přání, touhu... a po té ji tvořivě aplikujete na příslušné místo v Lemniskátě. 

Právě LEMNISKÁTA je jednou z nejdůležitějších součástí tohoto vánočního provázení - zDARma.

Můžete si tedy objednat návod na vytvoření Lemniskáty samostatně, právě teď.

A nebo se přidejte do naší malé skupinky a budete si užívat zcela nově vánočních svatých nocí - pak získáte Návod: jak si vytvořit Lemniskátu - zcela zDARma.

Určitě chápete, že její největší smysl spočívá právě v souvislosti s vánočními energiemi, s Novým rokem, takže je více než smysluplné DOVOLIT si vstoupit s polečně s námi do proudu 13 svatých vánočních nocí.

Ale pokud přece jen odmítáte, pak doporučuji alespoň tento on-line kurz, kde vás provedu souvislostmi a budete si moci vytovřit svou SILNOU (mapu) SNŮ - magickou LEMNISKÁTU.

Vánoční dárek

 

Objednejte si knihu ZÁZRAK LEDVIN v této době adventní a získáte ode mne dárek: 50% slevu na Vánoční magickou Lemniskátu.

Můžete si objednat pro sebe nebo jako dárek (on-line) pro své blízké.

Můžete si jej v případě dárku vytisknout a zabalit.

...níže (pod formuláři) si můžete přečíst ještě více informací...

OBJEDNÁVKA

13 vánočních nocí

Lemniskáta je součástí tohoto on-line cyklu.

Všechny podrobnosti se dočtete zde

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Lemniskáta samostatně 

... ale přece jen tomu bude scházet ono putování 13 vánočními nocemi. 

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Ještě více podrobností

Klíč k novému řádu

Jde o uzavřenou smyčku, která symbolizuje absolutno, nekonečno. Neexistuje v ní žádný začátek ani konec; ležatá osmička v sobě zahrnuje neustálý pohyb, a proto reprezentuje trvalý rozvoj a vyrovnání všech dualit. Někdy je označována také jako lemniskáta, což je termín, který již v 17. století razil švýcarský matematik Jacob Bernoulli.

Ležatá osmička je jedním z hlavních klíčů nového společenství. 

Věčný vývoj, který pomocí ležaté osmičky podporujeme, nám umožňuje jít cestou osvícení, vyrovnat v sobě síly a zažít během své pozemské existence naplnění.

Vytvoříte si OBRAZ svých snů, plánů, vizí a pak budete jen žasnout, jak to funguje.

Samo se to nestane, to víte, a někde se začít musí.

Harmonie

symbolicky znázorňuje celek, souvislosti, nekonečné možnosti, rytmus, rovnováhu, přirozenost, koloběh roku, zrcadlení ročních dob, moudrost, tradice, sílu, zdraví ...

Jedinečná možnost - pouze ve svatých vánočních nocích si můžete vytvořit harmonickou a vyrovnanou energii pro tvoření života v nastávajícím roce. 

Ráj, který představuje Země, vzniká prostřednictvím harmonie a vyrovnání duality. Je třeba uznat, že v našem pozemském bytí bude dualita vždy přítomna; toto poznání nás uvolňuje a umožňuje nám zažít harmonii.

 

Tohle je ideální příležitost.