S více než 40 letou zkušeností

TERAPIE LIGHT.SOFIE

Jednoduchá cesta

transformace

těžkostí do radosti...


LIGHT.SOFIE (moudrost světla) - je dobrá
PRO VŠECHNY


Reference z kurzů vydají za 1000 jiných slov:

 

Právě teď Andělská cena

Léčivý pobyt u moře

2. - 6. října 2023

Uvolnilo se jedno místo - za Andělskou cenu ...

 

Všechny další podrobnosti si přečtete na stránkách.

.


Záznam ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ

21. 8. 2023

Rozpuštění (transformace) blokující životní energie.

 

---

Je to od 8. minuty praktická záležitost - teraputická, meditativní, s konkrétními kroky.
Podstatné je, že působení léčivého transformačního proudění se děje neustále –  stejně tak působí i ze záznamu – je to energie z bezčasí – je to onen kvantový princip – 

 

Pro tuto energii neexistuje nějaké jindy, předtím, potom… pořád je teď.

 

Takže si můžete pořídit záznam a účinek bude naprosto stejný.

.


Zpětné reakce účastníků:


Mentálně-neuro-emoční

PROgram

Aktuální SRPNOVÉ ENERGIE jsou velmi mocně nakloněny změně a proměně těžkostí do radosti.

 

Je jedinečný čas nastavit si vědomě ZÁMĚR laskavého tvoření nových životních plánů (záměrů, potřeb, přání) právě díky Mentálně-Neuro-Emočnímu PROgramu (PRO M.N.E.) ...


Andělská cena


zůstanou vám trvale

Meditace jsou jedním z největších darů duchovního světa našemu světu fyzickému. Není to žádný rozmar ...

 


Zcela unikátní metoda, jak transformovat životní těžkosti do zdraví, radosti a hojnosti.


Videa s informacemi o energiích pro aktuální týdny.


BLOG Yvell

Můžete podpořit moji práci

přípravu a tvorbu videí, rozhovorů, meditací, terapeutické služby (zDARma) aj

uzavřená FB skupina
Vědomí radosti

 IG - Instagram

@Yvell_kvantove_vedomi

FB stránky

Light.sofie

 

Nepromeškejte proudění duchovní pomoci

Vstoupili jsem do energií slunečního znamení Lva, slunečního v pravém slova smyslu. Čeká se jenom na nás/vás. Samo se NIC nestane. — Teď! Teď se to děje. Teď se děje všechno, no baže, ale v těchto dnech mimořádně a více než...

 Znamení Lva – plody strachu nebo odvahy

Znamení Lva je období, které si vysloveně říká o to, abychom si uvědomovali svoje strachy, úzkosti, obavy a abychom otevřeli svoje vnitřní brány důvěry, oddanosti Bohu… a s odvahou nechali proudit ty nejlaskavější představy a přání, pocity, slova a činy...

Retrográdní Venuše – darovaný čas

Energie léčení v oblasti domova, vztahů, lásky i financí. Když je Venuše v retrográdní fázi, tak není dobré v těchto oblastech začínat nic nového, ale je dobré na to vše nahlédnout. Klidně, věcně, s nadhledem, pochopením, a nepochybně s vděčností. Všichni jste dělali...

Vysoké léto – mocný, ale krásný bumerang

Nádherný rytmus proudění duchovních sil – říkáme jim příroda. Kdybych chtěla říct: „Trošku POZOR…“, tak jenom ve smyslu větší pozornosti sami k sobě. Není se čeho bát, nelekejte se, naopak – ale teď je prostě nejgeniálnější...

Ohromný zážitek z Haagu – vzájemnost

Vzájemnost Ona VZÁJEMNOST, o které tak často mluvím a píšu, to není jen slovo, byť i samotné slovo má velkou sílu – je to myšlenková forma, kterou vytváříme a vyslovením jí vdechujeme potenciál života. Každé slovo je ohromně mocné...

Božské vědomí nemá jinou možnost

Napadlo vás, že všechno, co vás napadlo, je možné? Určitě ano. Tak to je – VŠECHNO JE – v tomto nekonečném poli vědomí, nebo můžeme říci v informačním poli nebo kvantovém poli, já říkávám – v Božském vědomí...

Hromnice

je to období aktivace vnitřní radosti. Období kolem Hromnic je velmi silné a mocné; samotným dnem končí tzv. Velká doba vánoční. Jsou to právě Hromnice, které žehnají veškerému počínání, životu, tomu všemu, co lidé v době svatých...

Rok 2023

Co můžeme očekávat v roce 2023? Není to totéž, jako „co nás čeká“, protože se jedná o rok pod vládou Archanděla Samaela, duchovního vládce planety Mars, a tak očekávat můžeme jen to, pro co se každý člověk sám...

Říjen – energie světla – s meditací

Co brání poznání PRAVDY? Proč je důležité poznat sám sebe, jak se o tom velmi mluví a píše? A jak to můžete udělat? Pomáhají proudící energie při řešení životních situací : Meditace : aktivace vnitřního Světla

Energie dnů na přelomu září a října

Dny s náladou podzimní rovnodennosti a s pocitem rovnováhy mezi vnějším světem a nitrem člověka se uzavírají. Nastává období velkého obratu dovnitř.