Jak aktivovat Vědomí radosti – zkráceně Vědra

Opravdu – životní radost si můžete představit jako nekonečně veliké VĚDRO možností.

Nicméně – jak už mnozí víte, tak naléhavost zpráv z duchovních novin nabírá na síle. Jako by nebylo za 5 minut 12, ale minutu po dvanácté.

Není v lidských silách změnit běh událostí, ve kterých se ocitáme, ale je v lidských silách spojit se s duchovními silami, aby se běh událostí mohl nasměrovat směrem k Životu s velkým Ž.

Právě teď, v období vysokého léta, tohoto léta zvláště, je jedinečná příležitost, opravdu jedinečná, až magická, navíc pouze jednou v roce, jak aktivovat duchovní síly ku prospěchu všech, nejen vás samotných, ale Života jako celku.

Jak to udělat?

Je to velmi jednoduché, prosté – stačí připustit, že se tak děje, stačí se rozhodnout pro takovou spolupráci s duchovními bytostmi Světla v nesmírné radosti a oddanosti, a okamžitě se „to“ spustí.

„To“ skutečně je možné, to je v lidských silách a na takové rozhodnutí veškeré duchovní bytosti Světla čekají.

To je aktivní spolutvoření.

Už není čas ptát se nebo spekulovat nad tím, co se to děje a proč se to či ono děje. Je minuta po dvanácté – a přesto je nabízena stále ještě velká naděje – k životu v radosti, zdraví a hojnosti.

Jenom má, bohužel (pro některé se zlými úmysly) a Bohudíky (pro mnohé s dobrými úmysly) jednu jedinou podmínku: připustit, že duchovní síly se podílejí na našich životech a rozhodnout se pro spolupráci s nimi.

Bez našeho rozhodnutí nemohou být duchovní síly aktivní.

Ba co víc – a to je velmi málo známo – slábnou bez naší vědomé účasti.

Co je to ta vědomá účast?

Nic víc a nic méně, než připustit existenci duchovních bytostí Světla a rozhodnout se pro spolupráci s nimi.

Jak můžete spolupracovat?

V každém osobním životě jednotlivého člověka se taková spolupráce s duchovními bytostmi aktivuje OKAMŽITĚ, jakmile tuto skutečnost člověk připustí.

Což není nic jiného, než že se v klidu, na pár sekund zastavíte, zahledíte do dáli – jako Madona, když se dívá do věčnosti – lidé si myslí, že se dívá do nikam, ale ona vidí do věčnosti.

A v těch pár sekundách si v duchu řekněte, že: …ano, připouštím, že duchovní bytosti jsou tady a všude a že čekají jen na mé přijetí jejich existence…

O tomto tématu – existence – je video, související s tarotovou energií pro období ve znamení Raka.

Ale zpět ke spolupráci

Pohled do věčnosti můžete vnímat jako pohled na okolní prostor, nekonečný prostor – a v těch kratičkých okamžicích zastavení a zahledění se, si jen uvědomíte, že duchovní bytosti působí, i když vůbec nic nemusíte vidět (ale můžete, to je individuální).

A to stačí.

V tom okamžiku aktivujete veškeré duchovní síly, které souvisejí s vaším osobním životem, nebo se životem obecně, to je jedno – ale nemusíte se o nic dalšího vůbec starat.

Jediné, o co se tedy musíte, nebo měli byste se starat – je POZORNOST k vlastním myšlenkám, k vlastnímu aktuálnímu se naladění, pocitům, slovům… protože tím naplňujete onen okolní prostor, to nekonečno nebo onu věčnost, a dokonce ve chvíli, kdy jsou duchovní bytosti aktivovány ve vašem osobním životě, tak jsou i samy duchovní bytosti naplňovány tímto vaším mentálně-emočním obsahem.

Co však v případě, když se ocitáte ve velmi nepříznivých okolnostech, které vám nedovolují ani myslet ani se cítit radostně, krásně, šťastně?

O tom je článek – praktická doporučení pro současnou dobu (konkrétní doporučení, jak si v aktuálně jakékoliv nepříznivé situaci poradit).

— 

To, co je v současné době ovšem největším úkolem každého člověka, opravdu mimořádně významným, je pozornost.

Pozornost ke všemu:

  • K sobě – jaké myšlenky vysílám do jednotného informačního pole – duchovního prostoru?
  • K okolnostem – které jsou zpravidla důsledkem mentálně-emočního obsahu, který je vkládán do duchovního prostoru a pak se zrcadlí i v životě
  • K duchovním silám a bytostem Světla – které se mohou podílet na našem životě jen tehdy, pokud to vědomě připustíme

Samozřejmě je nabíledni si připomenout děsivou situaci na Moravě po tornádu, takže s hlubokým soucitem dodávám, že:

… skutečnost, že okolnosti jsou důsledkem mentálně-emočního obsahu, který je vkládán do duchovního prostoru a pak se zrcadlí i v životě však NEznamená:

  • že tito konkrétní lidé, kteří dnes hrozně trpí, to způsobili svými myšlenkami – NIKOLIV!!! (Jak jsem z úst některých tzv. duchovních lidí zaslechla)
  • Ale !!!
  • Může se jednat o manifestaci mentálně-emočního obsahu, kterým je duchovní prostor naplněn, to ano, ale je naplněn a naplňován dlouhodobě i někým jiným – možná většinou lidstva – což je strach
  • A strach se stal mocným nástrojem „mocných“, opravdu v uvozovkách „mocných“, protože to nejsou Bohové, ale lidé s nějakými záměry, kteří by rádi tímto nástrojem strachu manipulovali celé lidstvo, a tím ho také ovládali… plus to mohou být technologie – nevím, neznám celý příběh.

A protože v moci běžného člověka není ovládnout ani přírodní síly ani technologie, se kterými si „zahrávají“ lidé takzvaně u moci, tak takový člověk má jedinou možnost:

  • naplňovat okolní prostor, duchovní prostor, jednotné informační pole, můžeme to opravdu nazvat jakkoliv, svým vlastním mentálně-emočním obsahem LÁSKY, DOBRA, ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, KLIDU, BEZPEČÍ… a spojovat se VĚDOMĚ s duchovními silami a bytostmi SVĚTLA.

Tudy vede cesta.

Nepomůže klít, nadávat, kritizovat… ale změnit směr, změnit úhel pohledu. A začít POZORNOSTÍ k vlastním myšlenkám a pocitům. Z nich se rodí slova (s mocnou energií) a z toho všeho pak i činy, skutky, realita.

To je náš nejvýznamnější úkol v těchto dnech – být POZORNÝ k vlastním slovům, pocitům, myšlenkám, emocím. A VĚDOMĚ se znovu a znovu rozhodovat pro dobré. Je to mnohdy velká námaha, vyžaduje mnohdy velké úsilí, ale stojí za to. Možná to pomůže eliminovat pak následky ve fyzické realitě.

Poznámka:

Prosím vás, já mám skutečně hluboký soucit s těmito lidmi v postižené oblasti, pomohla jsem finančně (fyzicky nemohu), pomáhám na energetické rovině (není vidět), ale i tato práce – předávání zpráv z „duchovních Novin“ je pomocí. Protože je nad slunce jasné, že jen a pouze vědomí lidí může aktivovat pomoc duchovních bytostí. Já jsem si to nevymyslela. Tak se omlouvám těm, které by případně moje zprávy pohoršovaly, ocitají-li se ve fyzických, existenciálních těžkostech.
Je možné tyhle zprávy ignorovat, nebo je proklínat, ale tím se obsah kolektovního vědomí nikterak nezmění. A pak se nezmění nic ani v realitě.

Nevzdávejte to – PROSÍM!!!

O to prosím já, jako prostředník, protože o to žádá veškerý duchovní svět.

V tomto duchu jsem byla vedena vytvořit také celý 7denní program Magie vysokého léta, který nesmím nabízet zadarmo, ale hledám nejrůznější způsoby, jak lidem vyjít vstříc.

Pokud byste měli skutečný zájem, tak mi napište. Andělé určitě najdou nejideálnější řešení.
Je to program, který vám může moc pomoci v praktickém životě. A teď – jenom teď – v období vysokého léta má největší působnost.


Přeji vše dobré.

Yvell

Mgr. Yvetta Ellerová – certifikovaná terapeutka, ladička duchovního a pozemského života.
ww.yvellerova.cz

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů